Het effect van inhaleerbare levodopa op het herstel van off-periodes

Het effect van inhaleerbare levodopa op het herstel van off-periodes

19 december 2022

Toedienen van levodopa via de longen zou een oplossing kunnen zijn tijdens een off-periode, omdat iemand die off is zich na toediening via de longen zich mogelijk sneller beter gaat voelen. Daarom heeft de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) samen met het Martini Ziekenhuis aan de ontwikkeling van een droog poeder inhalator met levodopa gewerkt.

door Lara de Jong

In eerder onderzoek is er bij mensen met een milde vorm van parkinson aangetoond dat toediening van levodopa per inhalatie tot een snelle stijging van de levodopa concentratie in het bloed leidt, met een piek (hoogste concentratie) na ongeveer 10 minuten. Levodopa wordt vanuit het bloed in de hersenen opgenomen. Met behulp van de studie die hieronder wordt uitgelegd is gekeken hoe effectief inhaleerbare levodopa is in het bestrijden van off-periodes bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Methode

In de studie zijn 9 deelnemers eenmalig gedurende een periode van 3 dagen (twee nachten) in de kliniek van Punt voor Parkinson (in Groningen) verbleven. De opname vond plaats op dag 1 en op de twee opeenvolgende dagen kregen de deelnemers in verschillende volgorde één dosis geïnhaleerde levodopa (90 mg) en één tablet (100/25 mg) levodopa/benserazide disper. Voorafgaand aan de inname van de orale of pulmonale levodopa, mochten de deelnemers in de nacht en ochtend geen levodopa vanuit de thuismedicatie innemen. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat de deelnemers bij inname van de studiemedicatie in een off-periode zouden zijn. Als door middel van testjes deze off-periode werd bevestigd, kon de toediening van de studiemedicatie plaatsvinden. Ook na inname van de medicatie werden deze testen op verschillende tijdstippen herhaald om te controleren of de off-periode nog bestond. Daarnaast werden bloedmonsters afgenomen om te zien hoe goed en snel levodopa in het bloed werd opgenomen. Tenslotte werd de longfunctie gemeten bij opname en ontslag om te controleren of de levodopa invloed had gehad op de longwerking.

Resultaten

De exacte resultaten kunnen pas worden gedeeld als deze zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk blad. Zodra dit het geval is zullen de resultaten ook gedeeld worden met de Parkinson Vereniging. De algemene bevinden zijn:

  • Toediening van levodopa via inhalatie kan een geschikt alternatief zijn bij de behandeling van off-periodes bij parkinsonpatiënten.
  • Met behulp van inhaleerbare levodopa kan een parkinsonpatiënt uit een off-periode komen. De maximale motorische verbetering treedt eerder op na inhalatie dan na inname van het tablet.
  • Geïnhaleerd levodopa wordt sneller in het bloed opgenomen dan levodopa via een tablet.
  • Het levodopa inhalatiepoeder dat wordt toegediend met behulp van de Cyclops® wordt door de long goed verdragen.
  • Een goede inhalatietechniek is de sleutel tot een succesvolle toediening.

Conclusie

Inhaleerbare levodopa lijkt een veelbelovend alternatief geneesmiddel te zijn in de behandeling van off-periodes bij parkinsonpatiënten.

Dit inhalatiepoeder is (nu nog) niet verkrijgbaar. 

      

Labels:

Terug naar boven