Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: Cue X, thuis werken aan het verbeteren van loop- en balansvaardigheden

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: Cue X, thuis werken aan het verbeteren van loop- en balansvaardigheden

20 december 2022

In dit onderzoek bekijken we de haalbaarheid en het effect van Cue X. Cue X is een nieuw bewegingsprogramma voor augmented-reality brillen. 

Update 26 april 2023: Er zijn voldoende deelnemers voor dit project. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze brillen kunnen visuele objecten in de echte wereld projecteren, zoals visuele strepen op de grond (figuur 1A). Dit worden ook wel hologrammen genoemd. De rest van de omgeving blijft gewoon zichtbaar (figuur 1A). De hologrammen blijven op een vaste plek in de echte wereld staan, ook wanneer u zelf beweegt. De waarneming van hologrammen in de echte omgeving (zoals de visuele strepen uit figuur 1A) is daarmee vergelijkbaar met de waarneming van echte objecten in de echte omgeving (zoals bijvoorbeeld de stoelen in figuur 1).

De Cue X applicatie heeft twee modules: assistentie tijdens het lopen en een oefenprogramma voor het verbeteren van lopen en balans. De assistentiemodule is ontworpen om mensen met de ziekte van Parkinson te ondersteunen bij het lopen door het aanbieden van visuele strepen (figuur 1A) en geluidsritmen (het lopen op een ritme, bijvoorbeeld van een metronoom). Het oefenprogramma is ontworpen om het lopen en de balans te trainen (figuur 1B). De module bestaat uit een aantal spellen die thuis gespeeld kunnen worden. De spellen zijn ontworpen op basis van bekende richtlijnen van fysiotherapie voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dit is de eerste studie naar de haalbaarheid en het effect van Cue X.

Cue X

Figuur 1. Visuele strepen om het lopen te verbeteren (A) en boksen om het lopen en de balans te verbeteren (B).

Wat gebeurt er als u meedoet in het onderzoek?

De looptijd van het onderzoek is ongeveer 13 weken en bestaat uit vier sessies van ongeveer 2 uur in het bewegingslaboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam en een Cue X oefenprogramma van 6 weken waarmee u zelfstandig thuis kunt werken aan het verbeteren van uw loop- en balansvaardigheden. Gedurende het bewegingsprogramma zult u telefonisch contact hebben met een onderzoeksmedewerker om de aard en de omvang van het oefenprogramma te bepalen en eventuele problemen te bespreken.

Om aan bovenstaande studies te kunnen deelnemen, dient u naast de ziekte van Parkinson geen andere aandoening van het centraal zenuwstelsel te hebben (bijvoorbeeld als gevolg van hoofdletsel) die het lopen of de balans sterk beïnvloeden. Ook mag u geen last hebben van hallucinaties en illusies, problemen hebben met het zicht of gehoor of een andere aandoening hebben die het lopen beïnvloedt (bijvoorbeeld ernstige knieklachten). Daarnaast moet u zelfstandig kunnen lopen voor minimaal 30 minuten.

Wat betekent deelname voor u?

Het is bewezen dat de assistentie in de vorm van strepen of geluid het lopen kan verbeteren. Ook is bekend dat bewegingsprogramma’s effectief zijn voor het verbeteren van de loop- en balansvaardigheid. Het is echter onzeker of deze effecten bereikt kunnen worden met augmented-reality brillen.

Wanneer u meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de benzine- en parkeerkosten of kosten voor het openbaar vervoer die u maakt. Daarnaast krijgt u een bloemetje en VVV-bon als dank voor uw deelname.

Geïnteresseerd?

Update 26 april 2023: Er zijn voldoende deelnemers voor dit project. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Labels:

Terug naar boven