Teleurstellend antwoord van EU commissaris Kyriakides

Teleurstellend antwoord van EU commissaris Kyriakides

19 januari 2023

Het antwoord van EU commissaris Kyriakides op onze brief van 22 december is teleurstellend, ze gaat glyfosaat niet per direct verbieden.

Geen aanleiding voor verbod

Ze houdt vol dat bij de onderzoeken naar/de screening van glyfosaat alle recente literatuur wordt meegenomen, ook de door ons aangedragen literatuur. Ze ziet voorlopig geen aanleiding voor verbieden van glyfosaat omdat neurotoxiciteit, noch carcinogeniteit kan worden aangetoond.

Natuurlijk hadden we deze reactie verwacht, maar het is niet wat we hoopten. Ook EFSA en ECHA (voor ingewijden) hebben gereageerd op de brief.

Samengevat zeggen ze:

  • Ze houden vol dat ze rekening houden met alle relevante en betrouwbare wetenschappelijke literatuur.
  • ECHA zegt dat ze toegang hadden tot meer onderzoeken dan IARC en daarom is hun beoordelingsconclusie anders.
  • In termen van genotoxiciteit, dat de database voldoende was om te concluderen dat glyfosaat niet genotoxisch is en dat ECHA niet om aanvullende onderzoeken kan vragen.
  • Dat ECHA niet van plan is hun beoordeling te heroverwegen.
  • EFSA zegt dat hoewel de effecten van pesticiden op het microbioom geen deel uitmaken van de wettelijke gegevens, ze de aanvrager om aanvullende studies hebben verzocht die nu in de beoordeling zijn opgenomen.
  • Evenzo werden gegevens opgevraagd over de impact van glyfosaat op de biodiversiteit. Ze vermelden ook hun werk op het gebied van neurotoxiciteit en samengestelde formuleringen zoals Roundup.

Lees hier de brief van EU commissaris Kyriakides

Lees hier de brief van ECHA en EFSA

Lees hier de brief van ECHA en EFSA van 10-11-2022

Labels:

Terug naar boven