3.209.427 euro voor verbeteren kwaliteit van leven

3.209.427 euro voor verbeteren kwaliteit van leven

30 januari 2023

Naar aanleiding van de subsidieoproep voor praktijkgericht onderzoek van afgelopen voorjaar heeft de Hersenstichting in totaal 3.209.427 euro toegekend. De gehonoreerde onderzoeken dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening. 

Bron: Hersenstichting

De behoefte vanuit deze doelgroep en/of hun systeem is daarbij het uitgangspunt. De voorstellen richten zich zowel op het verminderen van klachten, als op het verbeteren van functioneren en/of het vergroten van participatie in de samenleving.

Patiëntenparticipatie

Aan twee van de gehonoreerde onderzoeken werken patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging mee:

Kwaliteit van werk, kwaliteit van leven – RadboudUMC, Nienke de Vries 

Kunnen blijven werken is voor iedereen van groot belang voor de kwaliteit van leven, zo ook voor mensen met een hersenaandoening. In dit geval richt het onderzoek zich specifiek op mensen met een progressieve neurodegeneratieve bewegingsstoornis (de ziekte van Parkinson, andere vormen van parkinsonisme, ataxie en hereditaire spastische parese). Om werken voor deze groep mogelijk te (blijven) maken, is een passende invulling van werkzaamheden nodig. In het onderzoek wordt een protocol voor op de werkvloer gemaakt en getest.  

Beter thuis: Begeleiding voor cliënten met Huntington en Parkinson – Mijzo, Kristel Kalkers 

Voor zowel de ziekte van Huntington als voor de ziekte van Parkinson geldt dat een aantal hersenfuncties is aangetast. Mensen met deze hersenaandoeningen kunnen onder andere moeite ervaren met concentratie, denken en bewegen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de inzet van thuisbegeleiding bijdraagt aan betere kwaliteit van leven en aan verlichting van stress.  

Lees het volledige bericht op de website van de Hersenstichting

Labels:

Terug naar boven