Effectiviteit van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson: een systematisch literatuuroverzicht

Effectiviteit van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson: een systematisch literatuuroverzicht

6 februari 2023

Recent is er een systematische literatuurstudie uitgevoerd van artikelen uit de periode januari 2011 tot juli 2021 over de effectiviteit van acupunctuurbehandelingen bij het verlichten van de parkinsonsymptomen.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

De ziekte van Parkinson is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. Er zijn verschillende therapieën ontwikkeld zowel medicinaal als ook chirurgisch; deze gaan echter gepaard met enkele nadelige effecten. Daarom hebben veel patiënten hun toevlucht genomen tot complementaire geneeskunde, met name acupunctuur, in de hoop symptomatische verbeteringen te verkrijgen zonder storende bijwerkingen. Recent is er een systematische literatuurstudie uitgevoerd van artikelen uit de periode januari 2011 tot juli 2021 over de effectiviteit van acupunctuurbehandelingen bij het verlichten van de parkinsonsymptomen. In totaal werden 720 potentieel relevante artikelen geïdentificeerd, na screening bleven er 52 artikelen over; slechts 17 artikelen maakten gebruik van een op toeval berustende onderzoekmethode met een controlegroep, waarbij acupunctuur wordt uitgevoerd op een groep parkinsonpatiënten en een controlegroep met vergelijkbare parkinsonpatiënten die geen acupunctuurbehandeling ondergaan.

In 16 van de 17 artikelen werden positieve effecten gerapporteerd voor acupunctuur samen met conventionele medicinale behandeling, in vergelijking met uitsluitend conventionele behandeling of helemaal geen behandeling.

Conclusie

Hoewel alle onderzochte studies wezen op een positief effect van acupunctuur op het verbeteren van motorische en niet-motorische symptomen bij de ziekte van Parkinson, waren er grote discrepanties met betrekking tot het ontwerp en de methodologie van de studies, bijvoorbeeld in de definitie van de

prikpunten, en het objectief vaststellen van verbeteringen waardoor een vergelijking van de studies moeilijk was.

De auteurs geven aan dat de lange termijneffecten van acupunctuur nauwelijks onderzocht zijn en dat alleen daarom al aanvullende studie noodzakelijk is.

De Werkgroep Wetenschapsnieuws voegt hieraan toe:

Het verdient aanbeveling overeenstemming te verkrijgen tussen de vele onderzoekers over een eenduidige onderzoeksmethode waar meerdere onderzoekscentra mee gaan werken. Pas dan kan er een oordeel geveld worden over de effectiviteit van acupunctuur in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Referentie:

Pereira, C.R., Machado, J., Rodrigues, J., Oliveira, N.M. de, Criado, M.B., Greten, H.J., “Effectiveness of Acupuncture in Parkinson’s Disease Symptoms – A Systematic Review”, Healthcare 2022, 10, 2334. DOI: 10.3390/healthcare10112334

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven