Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw hangt samen met een versneld verloop van de ziekte van Parkinson.

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw hangt samen met een versneld verloop van de ziekte van Parkinson.

20 februari 2023

Er is onderzoek gedaan om te kijken of pesticiden die eerder in verband werden gebracht met het veroorzaken van de ziekte van Parkinson, het verloop van de ziekte beïnvloeden.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Achtergrond

Blootstelling aan pesticiden wordt genoemd als een van de oorzaken van het krijgen van de ziekte van Parkinson. Echter, er zijn nauwelijks epidemiologische studies uitgevoerd die onderzocht hebben of pesticiden ook van invloed zijn op de progressie van de ziekte van Parkinson.

Doelstellingen 

Met behulp van een registratiesysteem dat het gebruik van pesticiden vastlegt per landbouwperceel is de blootstelling aan pesticiden in woningen en werklocaties in de omgeving van landbouwpercelen af te leiden. Met deze informatie is het mogelijk om met de kennis over de pesticiden die eerder in verband werden gebracht met het veroorzaken van de ziekte van Parkinson, te onderzoeken of deze pesticiden het verloop van de ziekte beïnvloeden.

Methoden

In deze studie in Californië zijn 53 pesticiden onderzocht die gekozen waren op grond van eerdere studies naar de invloed van pesticiden op het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Met in totaal 501 parkinsonpatiënten is het verloop van de ziekte gedurende 3 tot 5 jaar gevolgd met behulp van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale part III (UPDRS) test voor motorische symptomen en de Mini-Mental State Examination (MMSE) en Geriatric Depression Scale (GDS) testen voor niet-motorische symptomen zoals cognitieve vaardigheden en depressie.

Resultaten

Van de 53 onderzochte pesticiden bleken 10 pesticiden statistisch gekoppeld te zijn aan parkinsonpatiënten met gemiddeld een snellere achteruitgang in de gemeten symptomen. Zes daarvan waren significant geassocieerd met snellere progressie van motorische symptomen, acht waren gekoppeld aan snellere cognitieve achteruitgang en vijf met snellere progressie van depressieve symptomen. Twee pesticiden namelijk kopersulfaat (een bestanddeel van Bordeauxse pap) en MCPA, beide toegelaten in de EU, scoorden slechter in elk van de drie testen.

Conclusies

De progressie van de ziekte van Parkinson wisselt sterk van patiënt tot patiënt, waarbij sommige patiënten in enkele jaren snel achteruitgaan terwijl anderen langzaam achteruitgaan over een periode van tientallen jaren. Deze studie heeft individuele pesticiden betrokken bij de ziekte van Parkinson en aangetoond dat personen die bloot waren gesteld aan pesticiden gemiddeld sneller achteruitgaan. Verder onderzoek moet gericht zijn op zowel deze individuele pesticiden maar ook op het risico van mengsels van pesticiden. Pesticiden worden veelal niet geïsoleerd toegepast en mensen worden gedurende hun leven niet aan slechts één middel blootgesteld. Zowel de wetenschap als de regel- en wetgeving moeten rekening houden met de gevaren voor de volksgezondheid van het gebruik in de land- en tuinbouw van individuele als ook van cocktails van pesticiden. 

Referentie

Li, S., Ritz, B., Gong, Y., Cockburn, M., Folle, D.A., Del Rosario, I., Yu, Y., Zhang, K., Castro, E., Keener, A.M., Bronstein, J., Paul, K.C., “Proximity to residential and workplace pesticides application and the risk of progression of Parkinson’s diseases in Central California”, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160851.

De Werkgroep Wetenschapsnieuws voegt hieraan toe:

Een overzicht van alle in de EU toegelaten pesticiden in de land- en tuinbouw is o.a. gepubliceerd in Wikipedia.

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven