Terugroepactie rasagiline CF 1 mg, tabletten, batch nr 11FKKC (Update)

Terugroepactie rasagiline CF 1 mg, tabletten, batch nr 11FKKC (Update)

15 maart 2023

Een van onze leden meldde ons dat er een terugroep actie (recall) is voor rasagiline. Het gaat om de recall van rasagiline CF 1 mg, tabletten, batch nr 11FKKC. (Bron: KNMP)

Medicatie2

Ons lid was gebeld door zijn apotheek met de vraag om zijn medicijn terug te brengen en andere pillen te komen halen.  Aangezien hij sinds het uitkomen van de recall op 18 januari nog 30 tabletten van de verontreinigde batch had geslikt, vroeg hij ons hier in te duiken.

Dit heeft de vereniging gedaan. We hebben vragen gesteld aan de fabrikant Centrafarm.

Uit de mail en herformulering van onze vragen:  

Vraag Parkinson Vereniging: “Hoeveel procent te hoog is het gehalte van de verontreiniging, wat is het effect van deze verhoging en op welke termijn zijn welke effecten te verwachten voor de patiënt?

Antwoord Centrafarm: Met het oog op de vertrouwelijkheid kunnen wij u helaas geen exacte waarden doen toekomen. Echter is in goed overleg met de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) besloten dat de recall enkel op apotheekniveau plaatsvindt en niet op patiëntniveau.

Vraag Parkinson Vereniging: Worden andere batches van de Rasagiline CF 1 mg, tabletten ook gerecalled?

Antwoord Centrafarm: Nee

Vraag Parkinson Vereniging: Is deze batch lokaal of in heel Nederland geleverd?

Antwoord Centrafarm: In heel Nederland

Belangrijkste vraag onbeantwoord

Wij zijn teleurgesteld dat Centrafarm onze belangrijkste vraag niet heeft beantwoord, namelijk welke effecten zijn te verwachten voor de patiënt. De helpdesk van de KNMP (apothekers organisatie) geeft aan dat de uiterste limieten voor recall bij de apotheek veel lager liggen dan dat ze schadelijk zouden zijn voor de patiënt.  

Centrafarm zegt dat in nauw overleg met de inspectie is besloten de terugroeping alleen op apotheekniveau te doen. Dat de apotheek van ons lid hem toch belde was volgens de KNMP niet nodig geweest.

Op de hoogte gesteld

Wij willen u hiervan echter wel op de hoogte stellen. Mocht u tabletten uit deze batch hebben, dan zou u met uw apotheek kunnen bespreken of het raadzaam is om deze te laten vervangen door andere tabletten. We houden dit in de gaten en bespreken het bericht binnenkort ook met het college ter beoordeling geneesmiddelen (CBG)

Lees hier de brief van Centrafarm

Reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

‘De IGJ weegt per casus af of een recall noodzakelijk is op apotheek- of patiëntniveau. In het geval van Rasagiline gaat het om een aangetroffen verontreiniging door de stof nitrosamine. Dit levert in dit geval geen acuut risico op. En om geen onnodige onrust bij patiënten te veroorzaken, is gekozen voor een recall op apotheekniveau. Dit hebben we ook zo doorgegeven aan de KNMP (Recall rasagiline CF 1 mg tabletten | KNMP).

Op apotheekniveau betekent dat de distributie vanaf de apotheek stopt. De patiënt kan wel zijn geneesmiddelen opmaken die hij op dat moment nog in huis heeft. Het hangt van de indicatie af voor hoe lang dat zou zijn, maar vaak is het maximaal 3 maanden.

Dat een apotheek kiest voor een recall op patiëntniveau, is een keuze van de betrokken apotheker.

Labels:

Terug naar boven