Multitasking en parkinson – het effect van dansen op een dubbele taak

Multitasking en parkinson – het effect van dansen op een dubbele taak

27 maart 2023

In een recente publicatie van onderzoekers uit Australië, werd het effect van danslessen op de manier van lopen tijdens een dubbele taak bestudeerd.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine. Symptomen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen, maar uiten zich voornamelijk aan het bewegingsapparaat. Ze kunnen leiden tot beperkingen van zelfstandigheid en tot verminderde kwaliteit van leven.

De standaardbehandeling van parkinson is die met levodopa. Dat vermindert de symptomen, maar remt de ziekte niet af. Hiernaast is er steeds meer belangstelling voor aanvullende, niet-medicamenteuze behandelingen zoals fysieke inspanning, al of niet met muziek. Er zijn aanwijzingen uit eerder onderzoek (zie ook bijvoorbeeld Beter lopen door danslessen) voor de positieve effecten van dansen en lopen op muziek, met name wat betreft balans en snelheid van lopen.

Het onderzoek

In een recente publicatie van onderzoekers uit Australië, werd het effect van danslessen op de manier van lopen tijdens een dubbele taak bestudeerd. Men vergeleek een controlegroep met een zogenaamde dansgroep, die gedurende twaalf weken twee maal per week danslessen van een uur volgde. De inhoud van de danslessen was speciaal ontwikkeld voor mensen met parkinson. Alle deelnemers hadden de ziekte van Parkinson. Twee derde van de deelnemers werd door middel van loting ingedeeld in een van de twee groepen, de overige deelnemers konden zelf kiezen. Alle deelnemers werden voor en na de interventie (dans vs. controle) gemeten.

De metingen hielden het volgende in. Bij alle deelnemers werd de manier van lopen onder verschillende omstandigheden onderzocht: lopend op een vlakke en op een niet vlakke ondergrond, lopend op vlak of niet vlak met de opdracht terug te tellen, en vlak en niet vlak met de opdracht vloeiend te spreken. Hiervoor werden standaard tests gebruikt. De onderzoekers keken dus naar het effect van dansen op de manier van lopen op verschillende terreinen, en de manier van lopen terwijl er tegelijkertijd een andere taak moest worden uitgevoerd (‘dubbele taak’).

De resultaten laten het volgende zien: Na twaalf weken scoorde de dansgroep bij lopen op een vlakke ondergrond significant beter bij alle onderdelen, zowel met als zonder dubbele taak. Bij gewoon lopen, verbeterde de dansgroep onder andere op de items snelheid, cadans, lengte van de stap; parameters die belangrijk zijn bij het lopen. Op de niet vlakke ondergrond waren er alleen verbeteringen bij de tel-opdracht. De controlegroep liet wel enige verbetering zien, maar die was niet significant.

Conclusie

Danslessen (een uur, twee maal per week gedurende 12 weken) die gebaseerd zijn op een speciaal programma voor mensen met parkinson, geven een klinisch relevante verbetering op een aantal parameters die bij lopen belangrijk zijn.

De onderzoekers denken dat door regelmatig trainen het vertrouwen toeneemt bij bewegen. Dat uit zich onder andere in betere coördinatie, betere planning, sterker in bepaalde cognitieve vaardigheden, en beter geoefend zijn in multitasken.

Noot van de Werkgroep Wetenschapsnieuws

Het aantal deelnemers is gering in deze studie. De uitdaging voor een vervolgonderzoek is meer deelnemers en reproduceerbaarheid.

Besproken artikel

Effects of dance on gait and dual-task gait in Parkinsons’ disease, Nadeesha Kalyani Hewa Haputhanthirige, Karen Sullivan, Gene Moyle, Sandy Braber, Erica Rosé Jeffrey, Graham Kerr

Published: January 24, 2023, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280635

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven