Engelstalige, digitale versie van het boek Ommetjes door het parkinsonbrein - Marina Noordegraaf

Engelstalige, digitale versie van het boek Ommetjes door het parkinsonbrein - Marina Noordegraaf

29 maart 2023

Er is een Engelstalige, digitale versie van het boek Ommetjes door het parkinsonbrein beschikbaar.

Het boek Ommetjes door het parkinsonbrein is het resultaat van de door de Parkinson Vereniging gesubsidieerde COPIED-studie. Projectleider Marina Noordegraaf heeft in dit boek ervaringen en tips van mensen met parkinson en hun naasten over omgaan met obstakels in het denken, helder in beeld gebracht.

Om naast de Nederlandstalige parkinsongemeenschap een bredere groep mensen met parkinson te bereiken, is er nu ook een Engelse vertaling van het boek beschikbaar als download.

Download hier de Engelstalige versie: Detours through the parkinsonian brain

Labels:

Terug naar boven