Trillende sokken voor mensen met de ziekte van Parkinson

Trillende sokken voor mensen met de ziekte van Parkinson

25 april 2023

Een poos geleden heeft u gelezen over de ‘Trillende sokken voor mensen met de ziekte van Parkinson’. In dit onderzoek werd het effect onderzocht van tactiele cueing, door middel van de trillende sokken, op bevriezen van lopen. De resultaten zijn bekend.

Door Emilie Klaver

Resultaten op groepsniveau

Tijdens dit onderzoek stond cueing centraal; het geven van externe prikkels. Er hebben 31 deelnemers meegedaan aan dit onderzoek. Zij hebben verschillende looptaken uitgevoerd waarbij er twee versies van de sok werden gedragen; de closed loop versie met een druksensor onder de voet en een open loop versie waarbij de sokken trilden op een vast ritme. Daarnaast werd dit vergeleken met het lopen zonder cueing en lopen met een metronoom, waarbij geluiden werden aangeboden in hetzelfde vaste ritme. Tijdens de looptaken waren er videobeelden gemaakt. Alle videobeelden zijn door 2 beoordelaars bekeken, waarbij ze annoteerden wanneer en hoe lang er sprake was van bevriezen van lopen. De resultaten zijn te zien in onderstaande afbeelding, uitgesplitst in ON (met medicatie) en OFF (zonder medicatie). Op groepsniveau was er geen verschil tussen de verschillende vormen van cueing.

trillende sokken Afbeelding1

Resultaten op individueel niveau

Ondanks bovenstaande resultaten, zagen de onderzoekers dat sommige deelnemers wel een positief effect hadden van cueing (door de sokken of metronoom). Daarom zijn ze verder gaan kijken naar een groep die ze de responders noemen, waarbij iemand tenminste 10% verbetering in zijn percentage bevriezen van lopen moest laten zijn door het gebruik van cueing, in vergelijking met geen cueing. Zij vonden dat 14 deelnemers responders waren in de OFF en 16 in de ON. Hoe dit zich verdeeld over de sokken en de metronoom is te zien in afbeelding. Wat hier ook te zien is, is dat de reactie op cueing zeer individueel is; sommigen reageren op 1 vorm van cueing, anderen op alle 3 de vormen van cueing.

trillende sokken Afbeelding2atrillende sokken Afbeelding2b

Wetenschappelijke publicatie

De volledige beschrijving van het onderzoek en de resultaten zijn te vinden in het Engelstalige artikel dat gepubliceerd is in het vakblad Journal of Neurology. De titel van dit artikel is: ‘Good vibrations: tactile cueing for freezing of gait in Parkinson’s disease’. De volledige referentie luidt:

Klaver, E. C., van Vugt, J. P. P., Bloem, B. R., van Wezel, R. J. A., Nonnekes, J., & Tjepkema-Cloostermans, M. C. (2023). Good vibrations: tactile cueing for freezing of gait in Parkinson’s disease. Journal of Neurology. https://doi.org/10.1007/s00415-023-11663-9

Via deze route willen de onderzoekers alle deelnemers hartelijk bedanken. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail deze dan gerust naar e.klaver@mst.nl.

Namens het onderzoeksteam

trillende sokken Afbeelding4trillende sokken Afbeelding5

trillende sokken Afbeelding6trillende sokken Afbeelding7

trillende sokken Afbeelding8

Labels:

Terug naar boven