Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

23 mei 2023

In het regeerakkoord van Rutte-III was afgesproken om een structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen te realiseren. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die worden ingezet voor de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonisme. Het ministerie van VWS wilde dit bereiken door het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) te moderniseren. Op onze website hebben wij u hierover regelmatig geïnformeerd.

Tekorten

Ook de (dreigende) tekorten van geneesmiddelen die bij de ziekte van Parkinson worden voorgeschreven proberen we te volgen en beïnvloeden. De ervaringen die u met ons hierover heeft gedeeld waren en zijn bijzonder zorgwekkend. Verandering van leverancier, een andere vorm van bijvoorbeeld levodopa of tijdelijk geen geneesmiddel. Met als gevolg discussies aan de balie bij uw apotheek, bijwerkingen en stress.

Signalen meegewogen

Minister Kuipers heeft dit soort signalen zwaar laten meewegen in zijn besluit om de voorgenomen modernisering van het GVS per 1 januari 2024 niet door te laten gaan. In de voorjaarsnota van zijn ministerie meldt hij dat de structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen niet zal worden bereikt. Diverse onderzoeken die hij heeft laten uitvoeren, geven geen helder inzicht wat geneesmiddelfabrikanten gaan doen. Halen zij producten van de markt of houden zij een prijs aan die boven de vergoedingslimiet ligt waardoor bijbetaling dreigt? Voor de minister zorgwekkende signalen die hem mede heeft doen besluiten de voorgenomen modernisering te schrappen. 

Belang van patiënten

Begin 2024 zal de minister de kamer infomeren op welke wijze hij denkt in de toekomst besparingen te kunnen realiseren. Wij mogen ervan uitgaan dat hij ook dan de belangen van patiënten zwaar zal laten meewegen. Voorlopig is er rust met betrekking tot dit dossier.

 

Lees hier de brief van de minister: afstel GVS-modernisering

En de bijbehorende beslisnota

Labels:

Terug naar boven