Doe mee met een project om meer te leren over onderzoek naar parkinson

Doe mee met een project om meer te leren over onderzoek naar parkinson

25 mei 2023

Radboud Universiteit en Radboud UMC werken mee in een Europees project met als doel om geselecteerde kandidaten de unieke kans te geven om meer te gaan begrijpen over het ontwikkelde en lopende onderzoek voor de ziekte van Parkinson.

Update augustus 2023: het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit project.

Door Monique Wolvekamp

Vanuit Radboud Universiteit en de Radboud UMC zijn wij door de “European Animal Research Association (EARA)” benaderd om mee te doen met een nieuw project.

EARA wil samen met ons in contact komen met een aantal personen, en eventueel families of mantelzorgers, in Nederland met parkinson of parkinsonisme. Het doel van het project is om geselecteerde kandidaten de unieke kans te geven om meer te gaan begrijpen over het ontwikkelde en lopende onderzoek voor de ziekte van Parkinson. Deze ervaring zal leiden tot meer begrip van de vooruitgang van het medische onderzoek om de ziekte beter te begrijpen als ook hoe verbeteringen van behandelingen van de ziekte bewerkstelligd kunnen gaan worden. Behalve in Nederland, gaat een soortgelijk project ook plaatsvinden in Griekenland en Spanje. 

Via deze oproep hopen we een aantal individuen bereid te vinden om mee te doen aan dit project (er is een gering aantal plaatsen beschikbaar dus aanmelding vereist). 

Het project heeft drie fasen die we hieronder hebben samengevat:

Fase 1 – Recruitment, & Virtual meeting:

• EARA heeft online informatie voorbereid (zie de bijgevoegde powerpoint presentatie). Hierin wordt het project in detail uitgelegd. Gebaseerd op deze informatie hopen we dat U enthousiast zult worden en kunt besluiten U als kandidaat op te geven.

• Er zal een online meeting plaats vinden met de ingeschrevenen om meer informatie over het project te kunnen delen. Deze online meeting zal ongeveer in juni 2023 plaats vinden.

Fase 2 – “In-person Discovery Days”:

• Dit project is tevens gekoppeld aan het Parkinsonweekend dat zal plaatsvinden in het weekend van 22-24 september 2023 in Nijmegen. Op 24 september zal er vanaf 13 uur in het Lux theater een speciaal middagprogramma plaatsvinden “Gereedschapskist om de ziekte van Parkinson beter te begrijpen”. Door U aan te melden voor dit project krijgt U automatisch de kans om aanwezig te zijn bij dit speciale programma. Er zal informatie gedeeld worden door onderzoekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van Parkinson. Ook zullen er vertegenwoordigers zijn vanuit de kliniek en mogelijk de industrie om een beeld te schetsen van huidige en toekomstige methoden van onderzoek waarvoor alternatieven voor dierproeven zijn ontwikkeld en waar dit op dit moment nog niet mogelijk is.

• Op de daarop volgende dag (maandag 25 september), krijgen deelnemers de gelegenheid de faciliteiten waar het onderzoek plaats vindt te bezoeken en verder in gesprek te gaan met de aanwezige onderzoekers.

Fase 3 – Follow Up:

• Er zal gestreefd worden om het contact tussen de onderzoeksinstituten en de deelnemers van dit project ook naar de toekomst toe door te laten lopen. Tijdens de bijeenkomst in september zal dit, tijdens gezamenlijk overleg, vorm gegeven worden.

EARA hoopt om via dit project patiënten de kans te geven meer te leren over het onderzoek dat uitgevoerd wordt om hun medische conditie te verbeteren. Tevens hopen ze dat de deelnemers, vanuit het patiëntenperspectief, na dit traject advocates kunnen worden voor het onderzoek en dit waar de gelegenheid zich voordoet dit willen en kunnen uitdragen.

Aanmelden?

Stuur een mail naar Monique Wolvekamp, Senior advisor animal ethics and outreach

Donders Institute, Radboud University, Nijmegen

Email: monique.wolvekamp@ru.nl

Update augustus 2023: het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit project.

Labels:

Terug naar boven