Onderzoek: Welke verdoving bij staaroperatie voor mensen met parkinson?

Onderzoek: Welke verdoving bij staaroperatie voor mensen met parkinson?

7 juni 2023

Bij een staaroperatie wordt een troebel geworden ooglens vervangen. Een oogarts doet de ingreep onder plaatselijke of algehele verdoving (narcose). Beide methodes van verdoving hebben voor- en nadelen. Dat geldt in het bijzonder ook voor mensen met parkinson. Een recente publicatie zette speciaal voor die groep de voor- en nadelen op een rijtje, op basis van informatie uit 55 wetenschappelijke artikelen.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Bij parkinson heeft algehele verdoving een groot voordeel. Het voorkomt het optreden van tremor en ongewenste bewegingen, wat een soepel verloop van de operatie mogelijk maakt. Er zijn echter ook serieuze nadelen, zoals de kans op ademhalingsproblemen, verergerde tremor en stijfheid na de narcose, en problemen met het denken. Ook kan het lastig zijn om de parkinsonmedicatie tijdens het operatietraject op orde te houden. Een eventueel DBS implantaat dient tijdens de operatie uitgezet te worden. Tenslotte kan de wisselwerking tussen de stoffen die gebruikt worden voor de narcose en de parkinsonmedicijnen extra complicaties opleveren.

Bij plaatselijke verdoving zijn de genoemde nadelen minder sterk aanwezig, maar er zijn nog weer verschillende technieken (met druppels, of met een prik), die ieder voor- en nadelen hebben. Als de beweeglijkheid te groot is zal alsnog sedatie (bewustzijnsverlaging) toegepast moeten worden, waarbij de wisselwerking met parkinsonmedicijnen weer een punt van aandacht is, en er ook andere complicaties kunnen optreden.

Het artikel bespreekt al deze zaken in detail. De diversiteit van de parkinsonverschijnselen en de veelheid van verdovingsmiddelen en parkinsonmedicijnen maken het behoorlijk complex. De auteurs zijn dan ook van mening dat voor iedere patiënt apart overleg nodig is tussen de oogarts, de parkinsonneuroloog en de anesthesist om na te gaan wat de beste keuze is. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het medicijngebruik en de fysieke en geestelijke conditie van de betrokkene.

Alyssa Chiew, David Mathew, Chandra M. Kumar, Edwin Seet, Farnad Imani en Seyed-Hossein Khademi. Anesthetic Considerations for Cataract Surgery in Patients with Parkinson’s Disease: A Narrative Review. Anesth Pain Med. 2023;13(3):e136093. https://doi.org/10.5812/aapm-136093.

Labels:

Terug naar boven