De verschillende manieren waarop mensen met parkinson met stress omgaan

De verschillende manieren waarop mensen met parkinson met stress omgaan

3 juli 2023

In deze studieonderzochten onderzoekers van het Radboudumc hoe mensen met parkinson met stress omgaan en hoe dit hun kwaliteit van leven kan beïnvloeden. Ze vonden dat individuele eigenschappen, zoals geslacht, opleidingsniveau en mentale klachten, gerelateerd zijn aan hoe mensen met stress omgaan.

Door Eva Prins, onderzoeker PRIME-studie Radboudumc

Deze effecten waren het grootst voor mensen die actief probeerden met de stressvolle situatie om te gaan, in plaats van deze te vermijden. Ook vonden we dat de manieren waarop mensen met stress omgaan afhankelijk zijn van veel verschillende factoren. Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap voor het ontwikkelen van gerichte behandelingen voor het verbeteren van de mentale gezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Waarom hebben we dit onderzoek gedaan?

Het is belangrijk om te weten hoe een individu met parkinson met stress omgaat en door wat voor factoren dit beïnvloed kan worden. Dit maakt het voor zorgverleners gemakkelijker om de zorg af te stemmen op de unieke behoeften van een persoon met de ziekte van Parkinson.

Wat is het PRIME-onderzoek en wat meten we hier?

We onderzochten deze vragen in het PRIME-onderzoek, een studie naar de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson. Voor de huidige studie voltooiden 977 mensen met de ziekte van Parkinson een vragenlijst tussen april 2020 en februari 2021. Deze vragenlijst bevat een breed scala aan gedachten en handelingen die mensen gebruiken om met de interne en/of externe eisen van specifieke stressvolle situaties om te gaan. Dit betreft ook situaties die niet specifiek met parkinson te maken hebben. Ook stelden we vragen over klachten van angst, depressie, (non-)motorische symptomen en de invloed van de coronapandemie. Vervolgens keken we hoe deze factoren én andere individuele eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) invloed konden uitoefenen op kwaliteit van leven en andersom.

Wat hebben we gevonden?

We hebben vijf zogenaamde copingstrategieën gevonden die gebruikt worden door deze populatie van mensen met parkinson om met stress om te gaan. Een voorbeeld van zo’n copingstrategie is “actie ondernemen en het positieve benadrukken”. Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en klachten van angst waren gerelateerd aan de copingstrategie. Afhankelijk van andere factoren vonden we maar een kleine associatie van copinggedrag met kwaliteit van leven.

Wat betekenen deze resultaten en wat voor vervolgonderzoek is er nodig?

Deze bevindingen tonen aan dat het copinggedrag van mensen met de ziekte van Parkinson wordt beïnvloed door psychologische gesteldheid en persoonlijke eigenschappen. Toekomstig onderzoek moet testen of het aanmoedigen of ontmoedigen van het gebruik van bepaalde copingstrategieën haalbaar is en de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Lees hier de wetenschappelijke publicatie van Eva Prins en collega’s

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL!

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven