Verslag WPC 2023, dag 3: Ronde tafel over gifstoffen

Verslag WPC 2023, dag 3: Ronde tafel over gifstoffen

24 juli 2023

Tafel 6, onderwerp Toxins and PD, gespreksleider Briana de Miranda. Weer een mooie verdeling van mensen met en onderzoekers.

Door: Monique Bosman

Voor veel stoffen geldt: de dosis bepaalt of het giftig is.

Is Rotenon afbreekbaar? Ja, door licht. Het is in principe een in sommige planten voorkomende natuurlijke stof. Het wordt gebruikt als pesticide en om vis te doden. Het wordt ook gebruikt in diermodellen in onderzoek naar parkinson. Bij muizen en ratten wordt het ingespoten waarna ze parkinsonverschijnselen vertonen inclusief de afgestorven substantia nigra cellen.

Hoe kunnen we bij mensen testen of ze bloot gesteld zijn aan gifstoffen? Exposome, via plasma (of urine voor hele korte termijn). Veel monsters nodig van veel mensen over lange periode om dit goed te testen.

TCE (Thrichloorethyleen) is veel gebruikt als oplosmiddel in garages of bij stomerijen als reinigingsmiddel en zelfs als narcosemiddel. Sinds het bekend worden van de giftigheid is het niet meer als narcosemiddel gebruikt (jaren 70) en het gebruik is meer en meer aan banden gelegd maar desalniettemin wordt het nog gebruikt. Het kan ook parkinson veroorzaken.

Er is niet bekend wat de gifstoffen doen in bijdrage aan de progressie van de ziekte. Maar blijvende blootstelling zal daar zeker aan bijdragen.

Het lijkt er wel op dat de cellen enigszins beschermd worden door oestrogeen, aangezien er verschil is bij diermodellen tussen de geslachten. In Japan is de ratio parkinson voor mannen en vrouwen 1 op 1. Het zou kunnen komen omdat daar traditioneel gezien meer vrouwen op het land werken.

In de EU is de regelgeven t.a.v. pesticiden enigszins beter dan in de USA. Eigenlijk zouden we graag zien dat de toelatingsprocedures worden omgedraaid: een middel pas toelaten/verlengen voor gebruik als aangetoond is dat het NIET giftig is. Terwijl het nu andersom is. Wat is eigenlijk een gifstof? Toxin = bacterie, schimmel, plantaardig. Toxicant = door mensen gemaakt.

Paraquat veroorzaakt parkinson.

MPTP is een nevenproduct van synthetische heroine. Het veroorzaakt parkinson en dood dopamine neuronen. Het wordt gebruikt in diermodellen.

Beate Ritz doet veel onderzoek naar blootstelling aan pesticiden. Met name in Californie waar een hoog pesticiden gebruik is.

Zijn er veel pesticiden op bloemen? Er worden zeker pesticiden gebruikt en op aangetroffen. Hier is de dosis en bescherming weer van belang. Vooral voor telers, omwonenden en bloemisten.

Tips: gebruik de app Think dirty, sluit je aan bij PD Avengers, eet biologisch, eventueel een Fruit wash gebruiken (Baking Soda, azijn, citroenzuur natuurlijke stoffen), gebruik een luchtfilter in huis.

Ga terug naar de andere verslagen van Monique Bosman

Labels:

Terug naar boven