Proefpersonen gezocht voor onderzoek naar blaasklachten bij de ziekte van Parkinson

Proefpersonen gezocht voor onderzoek naar blaasklachten bij de ziekte van Parkinson

23 augustus 2023

Wat is het effect van bekkenfysiotherapie met elektrostimulatie?

LIPPE studie logo

Inleiding

Blaasklachten komen veel voor bij mensen met de ziekte van Parkinson. Blaasklachten kunnen zijn: vaak plassen, heftige aandrang, moeilijk op kunnen houden, in de nacht vaak plassen en/of het hebben van urineverlies.
Het is bekend dat deze klachten de activiteiten buitens huis belemmeren en mensen minder gaan bewegen. Ook neemt de kans om te vallen toe wanneer u er in de nacht vaak uit moet om te plassen.
Blaasklachten kunnen behandeld worden met o.a. bekkenbodemoefeningen en adviezen. Adviezen over bijvoorbeeld plasgedrag en hoe de aandrang om te plassen kan worden onderdrukt. Daarnaast is ook behandeling met bekkenfysiotherapie en elektrostimulatie (door middel van zwak elektrisch stroompje) bewezen zinvol. Door stimulatie van de zenuwen wordt de aandrang om te plassen onderdrukt. Maar we weten nog niet of deze behandeling ook effectief is voor mensen met de ziekte van Parkinson. Daarom willen we dit onderzoeken.

Wie kan er mee doen

• U hebt de ziekte van Parkinson én blaasklachten
• U kunt zelfstandig naar een van de onderzoek locaties (Leiden, Baarn, Hoogvliet, Nijmegen, Maastricht, Eindhoven) komen
• U kunt online vragenlijsten invullen

Wat houdt het onderzoek in

U krijgt twee keer een bekkenbodemonderzoek. Eén keer voor en één keer na de bekkenfysiotherapeutische behandeling. Daarnaast moet u op 4 momenten (voor en na de behandeling, 3 maanden en 1 jaar na de behandeling) een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst gaat over plasklachten en hoe u dit ervaart. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten per keer. U kunt deze thuis online invullen.
De bekkenfysiotherapeutische behandeling bestaat onder andere uit: bekkenbodemspieroefeningen, plas adviezen en u leert hoe u de plas op moet houden.
In dit onderzoek zijn er drie verschillende groepen. U kunt geen invloed uitoefenen op de groep waar u in komt. Iedereen die aan dit onderzoek meedoet krijgt bekkenfysiotherapie.
In de drie groepen worden verschillende elektrische prikkels gegeven. De elektrische prikkel hebben nauwelijks bijwerkingen.

Wat krijgt u

Het bekkenbodemonderzoek wordt op een van de zes onderzoek locaties gedaan (Leiden; Nijmegen; Maastricht; Hoogvliet; Baarn; Eindhoven).
U krijgt 8 behandelingen bekkenfysiotherapie in 10 weken. De behandeling kan dichter bij huis, bij een van de deelnemende bekkenfysiotherapeuten. In de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering.
Deelnemers aan de studie ontvangen €50,00 onkosten/reiskostenvergoeding.

Meer informatie en deelname:

Wilt u meedoen aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Drs. Dorien Bennink (hoofdonderzoeker, klinisch epidemioloog en bekkenfysiotherapeut), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Telefoon: 0715299763
Projectleider: Dr. Heidi Moossdorff, gezondheidswetenschapper, bekkenfysiotherapeut, (LUMC).

Labels:

Terug naar boven