Controle van medicijnlijsten bij ziekenhuisopname

Controle van medicijnlijsten bij ziekenhuisopname

18 september 2023

Het correcte medicijn op de juiste tijd is van groot belang bij de ziekte van Parkinson, vooral in een gevorderd stadium van de ziekte, wanneer er vaak verschillende medicijnen voorgeschreven zijn. Dit kan een probleem opleveren bij opname in een ziekenhuis.

Door werkgroep wetenschapsnieuws

Volgens een Spaanse publicatie gaat het vaak mis. Ongeveer 70% van de neurologen meldde dat mensen met parkinson in het ziekenhuis niet altijd de goede medicatie krijgen. Daarom heeft een aantal apothekers hier onderzoek naar gedaan.

Doel van het onderzoek

Verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de behandeling van mensen met parkinson in het ziekenhuis.

Methode

Het onderzoek vond plaats in één ziekenhuis en duurde één jaar. Deelnemers waren alle opgenomen patiënten die minstens één antiparkinsonmiddel gebruikten. Voor iedere patiënt werden drie stappen gevolgd om medicatiefouten te achterhalen: eerst werd het medicijnoverzicht van de patiënt elektronisch gecontroleerd aan de hand van hun poliklinische medicatielijst; daarna werd het laatste klinische rapport van de neuroloog en/of huisarts bekeken; en tot slot werd de lijst doorgenomen met de patiënt zelf en/of een mantelzorger.

Resultaten

Het onderzoek omvatte 171 ziekenhuisopnames van 132 patiënten. Van de 224 voorschriften voor antiparkinsongeneesmiddelen bevatten 179 voorschriften minstens één medicatiefout (ongeveer 60 %). De meest voorkomende fouten waren vergissingen in de dosering en het tijdstip van inname. In bijna een derde van de gevallen (ongeveer 30%) was een medicijn voorgeschreven dat eigenlijk niet geschikt was voor de patiënt. Dankzij dit onderzoek werden 2716 onjuist toegediende doses antiparkinsongeneesmiddelen voorkomen.

Conclusie

Systematische geneesmiddelenverificatie door de ziekenhuisapotheker kan het aantal medicatiefouten sterk verminderen.

Noot van de werkgroep

Voor zover bekend is er in Nederland geen onderzoek gedaan dat vergelijkbaar is met de hier besproken Spaanse studie.

Bron

Viudez-Martínez A, Ramírez-López A, López-Nieto J, Climent-Grana E, Riera G. Antiparkinsonian Medication Reconciliation as a Strategy to Improve Safety by Preventing Medication Errors. Mov Disord Clin Pract. 2023 May 23;10(7):1090-1098.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37476316

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven