Brief aan demissionair minister Adema over hervergunning glyfosaat

Brief aan demissionair minister Adema over hervergunning glyfosaat

26 september 2023

Door: Pesticide Action Network

Geachte demissionair Minister Adema,

In de bijlage vindt u een oproep van 15 maatschappelijke- en gezondheidsorganisaties om op de SCoPAFF vergadering van 22 september 2023, waar de hervergunning van glyfosaat besproken zal worden, gehoor te geven aan de breed gesteunde motie van de leden Vestering en Bromet waarin u wordt opgeroepen in oktober tegen de verlenging van glyfosaat te stemmen.

Er is een brede maatschappelijk gevoelde urgentie dat het gebruik van glyfosaat moet stoppen, zoals ook blijkt uit het Maatschappelijk manifest bestrijdingsmiddelen dat is ondertekend door meer dan 35 organisaties.

Deze oproepen zijn gebaseerd op het bestaande wetenschappelijke bewijs dat de vele schadelijke effecten aantoont op de menselijke gezondheid en het leefmilieu bij blootstelling aan glyfosaat en haar afgeleiden. Op basis hiervan vragen we u om de gezondheid van de Nederlandse burger - speciaal de boeren, omwonenden van teelten met intensief pesticidegebruik en werkenden - en de bescherming van de biodiversiteit voorop te stellen en een Europees verbod op de werkzame stof glyfosaat te steunen.

Een glyfosaatvrije landbouw en zelfs een landbouw zonder chemische bestrijdingsmiddelen is mogelijk. Biologische landbouwers bewijzen dat al jaren, en met goed beleid kunt u de landbouwers nog sterker ondersteunen in de door u gewenste transitie naar minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Hekkers

Pesticide Action Network

Lees hier de brief aan de minister

Labels:

Terug naar boven