Ondersteuning in de laatste levensfase door vrijwilligers

Ondersteuning in de laatste levensfase door vrijwilligers

9 oktober 2023

Als u te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een intensieve periode aan, voor u en uw naasten. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van thuiszorg en familie. Extra ondersteuning kan dan erg welkom zijn. De opgeleide VPTZ-vrijwilligers bieden die hulp. Aan u, maar ook aan de mantelzorgers.

Ondersteuning in laatste levensfase

VPTZ-logo

VPTZ-vrijwilligers zijn speciaal getraind om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Een luisterend oor, tijd en aandacht voor u als patiënt en mantelzorger. Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. De vrijwilligers verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen u en uw mantelzorger.

Onze vrijwilligers kunnen taken overnemen van u als mantelzorger, zodat u even afstand kunt nemen en tijd voor uzelf hebt of bijvoorbeeld een nacht goed kunt slapen. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is.

VPTZ-vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en volgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden op peil te houden. Daarnaast worden de vrijwilligers begeleid door deskundige coördinatoren.

Vrijwilligers inschakelen

In Nederland zijn ruim 200 VPTZ-organisaties actief. Er is er dus altijd een bij u in de buurt. Op de website van VPTZ kunt u zien welke dat is. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de coördinator van de organisatie in de buurt. Die bespreekt met u wat uw wensen zijn en wat vrijwilligers voor u kunnen betekenen. Daarna gaat de coördinator op zoek naar vrijwilligers die zoveel mogelijk passen bij uw zorgvraag. Uiteraard wordt geprobeerd een of enkele vaste vrijwilligers te vinden, zodat u niet telkens aan nieuwe mensen hoeft te wennen. Vaak kan de inzet snel na de intake beginnen.

Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.

“Het gaf ons veel rust dat mijn vader niet alleen was als mijn moeder even wegging.”

In de laatste levensfase kan het fijn zijn om extra hulp te krijgen. VPTZ-vrijwilligers zijn speciaal getraind om ondersteuning te bieden aan mensen voor wie het einde nadert. Zij bieden een luisterend oor, tijd en aandacht voor patiënt en mantelzorger. Vrijwilligers kunnen taken overnemen van de mantelzorger, zodat die even afstand kan nemen en tijd voor zichzelf heeft of bijvoorbeeld een nacht goed kan slapen. Weten dat er iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is.
In Nederland zijn ruim 200 VPTZ-organisaties actief. Er is er dus altijd een in de buurt. Op de website van VPTZ kunt u zien welke dat is.

Labels:

Terug naar boven