Minister Adema onthoudt zich van stemming over langer gebruik van landbouwgif glyfosaat in Europa

Minister Adema onthoudt zich van stemming over langer gebruik van landbouwgif glyfosaat in Europa

10 oktober 2023

Een duidelijker boodschap kon de Tweede Kamer Piet Adema toch niet geven. Zou je zeggen. Maar de landbouwminister kiest ervoor er niets mee te doen. Hij onthoudt zich volgende week van stemming over langer gebruik van onkruidverdelger glyfosaat in Europa. Daarmee gaat hij in tegen de wens van de meerderheid van de Kamer om tegen te stemmen. Ook negeert hij herhaaldelijke oproepen van de FNV, Natuur & Milieu en de Parkinson Vereniging om de chemische stof helemaal uit te bannen.

glyfosaat

‘Doodzonde en een gemiste kans om in Europa te laten zien dat de Nederlandse regering daadwerkelijk iets geeft om de gezondheid van mens, dier en milieu’, vinden de organisaties. Zij vroegen de minister eerder deze week nog om te luisteren naar de Tweede Kamer en zijn poot stijf te houden bij de stemming op vrijdag 13 oktober in Brussel. Voor de zoveelste keer wezen zij erop dat glyfosaat zeer schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu.

Ook Kamer riep op om tegen te stemmen

De Kamer onderschreef dit begin september en riep Adema op tegen te stemmen als de Europese lidstaten beslissen over het verlengen met tien jaar van de vergunning voor het gif dat in veel bestrijdingsmiddelen zit voor de land- en tuinbouw (zoals Roundup).

Stof is waarschijnlijk kankerverwekkend

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de chemische stof waarschijnlijk kankerverwekkend. Ook zijn in verschillende studies aanwijzingen dat het de kans op de ziekte van Parkinson vergroot. Verder is het middel slecht voor insecten, het waterleven en de bodemkwaliteit.

Minister laat werknemers land- en tuinbouw barsten

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: ‘Ik vind dit gewoon laf. Wij hebben de minister tig keer gewezen op de gevaren van dit giftige middel, maar hij slaat al onze waarschuwingen in de wind. Hij had stelling kunnen nemen tegen glyfosaat maar laat nu de mensen in de land- en tuinbouw en omwonden van boerenbedrijven en kwekerijen gewoon barsten. Terwijl de overheid juist verplicht is om er alles aan te doen om te voorkomen dat burgers ziek worden.’

Mensen met parkinson niet serieus genomen

Nickie van der Wulp, directeur van de Parkinson Vereniging: ‘Dit is een grote teleurstelling voor veel mensen met de ziekte van Parkinson. Zij voelen zich niet serieus genomen door Minister Adema wat betreft het leed dat glyfosaat bij hen heeft veroorzaakt. Door stelling te nemen had hij toekomstige slachtoffers kunnen voorkomen; dat heeft hij niet gedaan.’

Weer tien jaar schade aan de natuur

Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu: ‘Doordat Nederland zich nu onthoudt van stemmen is de kans dat glyfosaat nog langer gebruikt mag worden nóg groter, omdat er eigenlijk een mogelijke tegenstem verloren gaat. Dus er is nu een grotere kans dat glyfosaat weer tien jaar lang de natuur zal schaden, waardoor de insecten- en vogelstand verder achteruit gaat en onze waterkwaliteit verder verslechtert. Adema laat hiermee een kans liggen om de natuurinclusieve landbouw een grote stimulans te geven.’

Labels:

Terug naar boven