Onderzoek: Neuropsychologische en psychiatrische uitkomst na DBS voor de ziekte van Parkinson en de invloed van narcose

Onderzoek: Neuropsychologische en psychiatrische uitkomst na DBS voor de ziekte van Parkinson en de invloed van narcose

10 oktober 2023

In 2021 heeft de onderzoeksgroep van Rozemarije Holewijn, Dagmar Verbaan, Rob de Bie en Rick Schuurman de eerste resultaten van de General Anesthesia vs Local Anesthesia in Microelectrode Recording-Guided Deep-Brain Stimulation for Parkinson’s Disease (GALAXY) studie gepubliceerd. Hierin werden parkinsonpatiënten die in aanmerking kwamen voor diepe hersentimulatie (DBS) geloot tussen DBS onder lokale verdoving (wakker) en DBS onder narcose (slapend).

Door: Rozemarije Holewijn en Thomas Zoon

Voordat deze studie was verricht werd de operatie uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Patiënten moesten wakker zijn tijdens de operatie omdat de optimale plaats van de elektroden in de hersenen werd bevestigd door klinische testen tijdens de operatie. De operatie was hierdoor zeer belastend voor patiënten. Hun anti-parkinson medicatie werd gedurende de nacht ingehouden waardoor ze op de dag van de operatie zeer stijf waren. Vervolgens werd een metalen frame op het hoofd bevestigd, waarna zij een MRI-scan ondergaan. Hierna werden er twee gaten geboord in de schedel en werden de hersenelektroden geplaatst waarbij de patiënt continu testen ondergaat. Door de vooruitgang in de moderne beeldvormende technieken is het nu mogelijk om de beoogde plaats van de elektroden direct te bepalen op basis van de MRI scan. De hypothese was dat het dan niet meer nodig zou zijn om tijdens de operatie testen te doen bij de patient. De operatie zou dan kunnen worden uitgevoerd onder algehele narcose.

De uitkomsten van de Galaxy studie lieten inderdaad zien dat DBS onder narcose dezelfde resultaten geeft als DBS onder lokale verdoving. Patienten ervaren de operatie onder narcose als minder belastend en de operatieduur is korter, waardoor we nu twee operaties op één dag kunnen doen en de wachtlijst daardoor korter is geworden.

Thomas Zoon heeft samen met Rozemarije en de collega’s van de Galaxy studiegroep naar de resultaten gekeken en zich verder verdiept in de neuropsychologische en psychiatrische uitkomstmaten. Uit deze secundaire analyse kunnen eigenlijk drie conclusies worden getrokken:

1. Van te voren is er redelijk te voorspellen welke patiënten een hoog risico hebben op geheugen- of concentratieproblemen na de DBS operatie.

2. Er zijn gemiddeld genomen geen grote verschillen na DBS in cognitieve en psychiatrische uitkomsten tussen de patiënten die wakker en de patiënten die slapend werden geopereerd.

3. Gemiddeld genomen hebben beide groepen patiënten (wakker en onder gehele narcose) een verbetering van de kwaliteit van leven, somberheidsgevoelens en angstklachten.

Concluderend is DBS onder narcose een veilige procedure met vergelijkbare uitkomsten als wakkere DBS, maar minder belastend voor de patiënt. Dit operatie is sneller, waardoor er meer patiënten behandeld kunnen worden en de wachtlijsten korter zijn geworden. Dit alles maakt dat de DBS toegankelijker voor een grotere groep mensen. 

Bron:

Cognitive and psychiatric outcomes in the GALAXY trial: effect of anaesthesia in deep brain stimulation., Holewijn RA, Zoon TJC, Verbaan D, Bergfeld IO, Verwijk E, Geurtsen GJ, van Rooijen G, van den Munckhof P, Bot M, Denys DAJP, De Bie RMA, Schuurman PR.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2023 Sep 7:jnnp-2023-331791. doi: 10.1136/jnnp-2023-331791.

Labels:

Terug naar boven