GEZOCHT: deelnemers vragenlijststudie over speekselproblemen

GEZOCHT: deelnemers vragenlijststudie over speekselproblemen

12 oktober 2023

Zou u willen bijdragen aan het verkrijgen van een beter inzicht in de speekselproblematiek bij de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Lees dan vooral verder! Mijn naam is Beau van Dijk en ik ben derdejaars masterstudent tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Volgend jaar hoop ik ook geneeskunde te gaan studeren. Op die manier kan ik verder werken aan mijn passie, namelijk het verder uitdiepen van de relatie tussen tandheelkundige problematiek en de algehele gezondheid.

Dit onderzoek naar speekselproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme sluit daar prachtig bij aan.

Problemen met speeksel hebben veel invloed op de kwaliteit van leven. Deze studie heeft tot doel het in kaart brengen van deze problematiek bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit inzicht kan dienen als basis voor het gericht werken aan een verbetering van de levenskwaliteit van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een online vragenlijst (±45 minuten), welke u op elk moment kunt pauzeren en later vervolgen. Uw deelname is volledig anoniem en niet naar u herleidbaar. 

Heeft u de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, of kent u iemand met deze ziekte die mee zou willen doen? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan onze vragenlijststudie.

Ga naar de vragenlijst over speekselproblemen

Voor eventuele vragen kunt mailen naar b.d.m.van.dijk@student.acta.nl.                                                       

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Beau van Dijk, student Tandheelkunde Ma3

Dr. M.C. Verhoeff, tandarts

Prof. dr. F. Lobbezoo, tandarts

Labels:

Terug naar boven