Invloed van zonlicht op dopaminetransporters

Invloed van zonlicht op dopaminetransporters

23 oktober 2023

Voor het stellen van de diagnose van de ziekte van Parkinson worden soms hersenscans gemaakt om te bekijken hoe intact het dopaminesysteem is. Hiervoor wordt een stofje in de bloedbaan gebracht dat kan binden aan de ‘dopaminetransporter’ die zich in dopamine-hersencellen bevinden en dopamine na afgifte (om met andere hersencellen te communiceren) recyclen zodat het nogmaals gebruikt kan worden.

Door Chris Vriend

Naast parkinson hebben ook andere factoren invloed op hoeveel van deze dopaminetransporters er in de hersenen aanwezig zijn, zoals leeftijd en geslacht. Recent hebben wij onderzocht of blootstelling aan zonlicht mogelijk ook invloed heeft op de hoeveelheid dopaminetransporters. Wij vonden dat mensen die in de maand vóór de scan aan meer zonlicht waren blootgesteld (bijvoorbeeld omdat zij in de zomermaanden de scan ondergingen) een hogere binding van het stofje aan de dopaminetransporters lieten zien dan mensen die aan minder zonlicht waren blootgesteld. Dit gold zowel voor mensen met de ziekte van Parkinson als mensen zonder parkinson. Ook zagen wij dat mensen die in een ziekenhuis met een lagere breedtegraad (lees: dichter bij de evenaar) de scan ondergingen een hogere binding laten zien; waarschijnlijk omdat de zon richting de evenaar vaker schijnt. Deze resultaten suggereren dat blootstelling aan zonlicht invloed kan hebben op het dopaminesysteem. In hoeverre blootstelling aan (meer) zonlicht ook invloed heeft op de symptomen van parkinson hebben wij in deze studie niet onderzocht.

Publicatie

Dopamine Transporter Availability in Early Parkinson's Disease is Dependent on Sunlight Exposure, Jan Booij, Sem P Tellier, John Seibyl, Chris Vriend, Movement Disorders, 2023 Sep 5, doi: 10.1002/mds.29597

Labels:

Terug naar boven