Wie levert het CBR de informatie?

Wie levert het CBR de informatie?

24 oktober 2023

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid is altijd een rapport nodig van een neuroloog.

Als u alleen een Verklaring van geschiktheid bij het CBR indient, dan wordt u door het CBR een neuroloog voor de keuring toegewezen. Stuurt u met deze verklaring ook meteen een neurologisch rapport mee van de eigen neuroloog, dan zal het CBR dit ook accepteren mits het een goed rapport is.

Soms willen neurologen deze informatie over hun eigen patiënten niet aan het CBR geven. Ga er dus niet vanuit dat uw neuroloog zo’n rapport wel zal schrijven, maar informeer ruim van tevoren hoe hij/zij erover denkt.

Aan een neurologisch rapport zijn kosten verbonden.

Daar waar het een vrachtauto- of busrijbewijs betreft, moet de keuring altijd worden gedaan door de bedrijfsarts of Arbo-arts.

Lees hier meer over de tarieven voor rijbewijskeuring

Labels:

Terug naar boven