DBS verbetert de slaapkwaliteit bij de ziekte van Parkinson

DBS verbetert de slaapkwaliteit bij de ziekte van Parkinson

26 oktober 2023

Slaapstoornissen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson. Diepe hersenstimulatie van de nucleus subthalamicus (STN-DBS) is een steeds meer toegepaste ingreep, die ervoor zorgt dat de hersengebieden die de bewegingen aansturen continu worden gestimuleerd. Daardoor worden ook schommelingen van de dopaminegehalten (ON en OFF perioden) voorkomen.

Door werkgroep wetenschapsnieuws

Een recente wetenschappelijke publicatie, een systematische review en meta-analyse van de wetenschappelijke stand van zaken, wil het effect van STN-DBS op de slaapkwaliteit van mensen met parkinson verduidelijken.

Methoden

Een uitgebreid literatuuronderzoek leverde 6 studies op met in totaal 154 patiënten die diepe hersenstimulatie hadden ondergaan, hetgeen 308 voor- en na-DBS-meetgegevens opleverde. De zogeheten parkinson-slaapschaal werd gebruikt als meetinstrument. Daarnaast werd in alle studies de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) toegepast voor het vaststellen van de status van de motorische en niet-motorische symptomen.

Resultaten

De parkinson-slaapschaal score bleek na de DBS-operatie significant te zijn toegenomen. Dit wijst op een verbeterde slaap zowel in duur als in effectiviteit. Verder is er na de operatie een aantoonbare vermindering vastgesteld van bewegingsstoornissen met name van de motorische symptomen. Tevens blijkt na de operatie de hoeveelheid voorgeschreven parkinsonmedicatie sterk te zijn verminderd.

Een gevoeligheidsanalyse bevestigde de robuustheid van de belangrijkste bevindingen. De steekproefomvang was voldoende, waardoor sluitende conclusies mogelijk waren.

Conclusie

Deze studie biedt overtuigend bewijs dat STN-DBS de slaapkwaliteit en de motorische functie kan verbeteren en tevens het medicijngebruik kan beperken voor personen die lijden aan de ziekte van Parkinson.

Referentie

Zhu, Keying, et al. “Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus improves sleep in Parkinson disease patients”, Medicine (2023) 102:32; DOI: 10.1097/MD.0000000000034509

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven