Eerste stap gezet richting Landelijk Parkinson Platform

Eerste stap gezet richting Landelijk Parkinson Platform

3 november 2023

Betrouwbare informatie over de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen is van groot belang voor mensen met deze ziekten en hun naasten. Online is veel informatie beschikbaar, maar deze is niet altijd even goed vindbaar en betrouwbaar. Uit onderzoek blijkt dat mensen met parkinson(ismen) behoefte hebben aan een onafhankelijk platform waar eenvoudig betrouwbare en actuele informatie vindbaar is.  

Gezamenlijk platform

Parkinson Vereniging, ParkinsonNet, ParkinsonNL en Dutch Parkinson Scientists (DPS) hebben daarom al in 2021 de ambitie geformuleerd om het informatieaanbod over parkinson(ismen) te stroomlijnen en een gezamenlijke kennisbank te realiseren: het Landelijk Parkinson Platform. Het idee van het platform is voor een belangrijk deel ontstaan vanuit het project Zorg voor Parkinson. Een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat het Landelijk Parkinson Platform een kansrijk project is. 

Intentieverklaring

Met veel genoegen maken we daarom bekend dat tijdens het DPS-congres van 2 november j.l. een intentieverklaring is getekend door bovenstaande partijen, waarin zij verklaren zich gezamenlijk in te spannen om het genoemde Landelijk Parkinson Platform te realiseren.  

Voorbereidingsfase

De eerstvolgende stap is de voorbereidingsfase. Hieruit volgt een definitief ‘go- of no go advies’ voor de ontwikkeling van het platform. Bij een positief advies volgt de ontwikkelfase en uiteindelijk de bouw- en uitrolfase. 

Belangrijke stap

De Parkinson Vereniging is blij met deze belangrijke stap in de richting van betere toegankelijkheid tot betrouwbare en actuele informatie voor mensen met parkinson(ismen) en hun naasten en hoopt zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven.

Landelijk Parkinson Platform intentieverklaring

Terug naar boven