The inadequacy of current pesticide regulations for protecting brain health: the case of glyphosate and Parkinson's disease

The inadequacy of current pesticide regulations for protecting brain health: the case of glyphosate and Parkinson's disease

14 november 2023

De ziekte van Parkinson ondergaat de snelste stijging in prevalentie onder neurologische ziekten wereldwijd. Deze groei wordt gedeeltelijk veroorzaakt door blootstelling aan giftige stoffen uit het milieu, waarbij de blootstelling aan pesticiden bijzondere zorg betreft. Veel pesticiden veroorzaken nigrostriatale celdood en veroorzaken parkinsonsymptomen bij blootgestelde dieren. Bovendien hebben boeren een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. (Bron: The Lancet)

Risico volksgezondheid

Er is in Europa een debat gaande over glyfosaat, met een stemming op 16 november 2023 over de verlenging van de vergunning voor het gebruik ervan. Glyfosaat is een controversieel herbicide vanwege zorgen over de risico's voor de volksgezondheid, waaronder kanker. Veel mensen worden blootgesteld aan glyfosaat, waarbij uit het internationale SPRINT-onderzoek glyfosaatresiduen zijn gebleken in de ontlasting van 70% van de deelnemers (boeren, hun buren en stadsbewoners).

Lees het volledige artikel dat is gepubliceerd in The Lancet (in Engels)

Labels:

Terug naar boven