Wetenschappers sturen kabinet brandbrief over omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Wetenschappers sturen kabinet brandbrief over omstreden onkruidverdelger glyfosaat

14 november 2023

159 wetenschappers hebben het demissionaire kabinet vandaag een brandbrief gestuurd over glyfosaat. In deze brief uiten zij hun ongenoegen over de mogelijk nieuwe toelating van het middel in Europa. 

Eind deze week stemmen de lidstaten in Brussel over de afgifte van een nieuwe vergunning voor het omstreden middel. De academici zijn werkzaam in uiteenlopende vakgebieden: van neurologie, ecologie tot neuropsychologie en ecotoxicologie. 

Dringend pleidooi

De wetenschappers openen de brief met een oproep: ‘Met deze brief doen wij, een groep van 159 wetenschappers gelieerd aan universiteiten en onderzoeksinstituten vanuit verschillende disciplines, een dringende oproep aan het kabinet, […], neem de gezondheid van mensen en de bescherming van de natuur serieus. Weeg bij uw besluit recente en onafhankelijke wetenschappelijke inzichten zwaar mee, die in het glyfosaat dossier dat thans voorligt bij de Europese lidstaten niet voldoende zijn meegenomen.’  De wetenschappers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en onderzoekinstellingen, waaronder het Radboudumc, Wageningen Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Kritiek op risicobeoordeling

Belangrijk kritiekpunt van de opstellers is dat in de risicobeoordeling van het middel vooral studies zijn meegenomen die door de industrie zelf zijn gedaan en betaald. Belangrijke, onafhankelijke, wetenschappelijke studies worden nauwelijks meegenomen in de risicobeoordeling, zo schrijven de wetenschappers. Belangrijke, onafhankelijke, wetenschappelijke studies worden nauwelijks meegenomen in de risicobeoordeling, omdat ze niet voldoen aan de eisen van de industriestudies.

Een voorbeeld is een studie waarin werd aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat bij muizen gepaard gaat met het afsterven van zenuwcellen in de zogenaamde zwarte stof, het hersengebied dat verantwoordelijk is voor de symptomen van de ziekte van Parkinson. 'Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke uitermate relevante studie niet is meegenomen in het dossier. Temeer daar een dergelijk cruciaal onderzoek, waarbij gericht wordt gekeken naar schade in voor Parkinson relevante hersengebieden, verder volledig ontbreekt in het beoordelingsdossier. Daardoor worden ernstige effecten en risico’s van glyfosaat, die in onafhankelijk onderzoek wel boven tafel komen, niet meegenomen in de risicobeoordeling. En dat terwijl onderzoek laat zien dat glyfosaat overal in onze leefomgeving aangetroffen wordt en de gehele Nederlandse en Europese bevolking dus wordt blootgesteld aan deze stof', zo is te lezen in de brandbrief. 

Risico’s onderschat

Europa werkt voor de beoordeling van de veiligheid van het middel met een toetsingskader voor bestrijdingsmiddelen dat sterk verouderd is, zo stellen de wetenschappers. Hierdoor worden de risico’s van glyfosaat ernstig onderschat. Ook de blootstelling aan glyfosaat wordt ernstig onderschat. Glyfosaat verplaatst zich naast water en voeding, ook via de lucht en veel meer mensen en dieren komen hierdoor in aanraking met het middel, dan eerder gedacht werd. Bij de risicobeoordeling van het middel wordt echter niet naar blootstelling via de lucht gekeken.

Tweede stemronde

Eerder besloot minister Adema tot het onthouden van zijn stem. Aankomende donderdag vindt een tweede stemronde plaats in Brussel. 

Lees hier de volledige brandbrief

Labels:

Terug naar boven