Kijk terug: Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij parkinson'

Kijk terug: Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij parkinson'

20 november 2023

Parkinson(isme) is een hersenziekte die best vaak voorkomt en waarbij iemand steeds verder achteruitgaat. De ziekte is (nog) niet te genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgverleners. Bekende lichamelijke klachten zijn: trillen, stijve spieren, moeite hebben met lopen en balans en langzaam bewegen en traag zijn. Maar iemand gaat zich vaak ook anders gedragen en iemand kan last hebben van somberheid en minder energie om dingen te doen. Soms kan iemand moeite hebben met slikken en/of een longontsteking krijgen. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op hobby’s en sociale activiteiten.

Proactieve zorgplanning

In dit webinar wordt ingegaan op het belang van proactieve zorgplanning bij deze ziekte: wat is voor u als patiënt en uw naasten nu belangrijk en wat is belangrijk als u steeds verder achteruitgaat? Welke klachten krijgt u en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan de klachten met bewegen? Hoe kijkt u naar de toekomst? Welke wensen heeft u? Praat u hierover met uw zorgverleners en uw naasten? 

Sprekers

Sprekers van de avond waren Danny Hommel (specialist ouderengeneeskunde), Laura Daeter (verpleegkundig specialist parkinson) en een patiënt of naaste zal geïnterviewd worden over ervaring rond dit thema. Danny Hommel is gepromoveerd op het onderwerp van gevorderde parkinson.

Het webinar werd georganiseerd door een samenwerking van Carend, Palliatieve Zorg Nederland (beheerder van Overpalliatievezorg.nl), Patiëntenfederatie Nederland en de Parkinson Vereniging.

U kunt dit informatieve webinar terugkijken

Kijk hier dit webinar hier terug

Labels:

Terug naar boven