ProPark: Meander MC en Erasmus MC van start

ProPark: Meander MC en Erasmus MC van start

20 december 2023

Met veel trots delen wij het nieuws dat sinds afgelopen november 2023 het Meander MC in Amersfoort zijn deuren heeft geopend voor ProPark. En dat is nog niet alles; ook in het Rotterdamse Erasmus MC is ProPark officieel van start gegaan. Sinds december worden ook daar deelnemers voor ProPark gezien.

Door het ProPark-team

Tot op heden hebben we al 500 deelnemers mogen verwelkomen voor ProPark, maar we zijn nog niet klaar! In het komende jaar streven we ernaar nog vele anderen te ontvangen, want ons uiteindelijke doel is natuurlijk om verder te komen in de ontwikkeling van een behandeling die meer op het individu is afgestemd. We zijn daarvoor niet alleen op zoek naar personen met de ziekte van Parkinson, maar ook naar gezonde individuen die als controledeelnemers willen bijdragen.

Bent u de afgelopen 15 jaar gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, of wilt u als gezonde controledeelnemer een waardevolle bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek? Meld u dan vrijblijvend aan voor meer informatie, via onze website www.proparkinson.nl, e-mail (propark@lumc.nl) of telefoon (06 15448732). U kunt ons ook volgen op onze LinkedInpagina via linkedin.nl/company/proparkinson.

Wat is Propark?

ProPark (Profilering van Parkinson) is een grootschalig onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson en de bijwerkingen van medicatie. Het beoogt behandelingen te ontwikkelen die beter zijn afgestemd op het individu.

Voor dit onderzoek hebben we gegevens nodig van 1250 parkinsonpatiënten, verdeeld over twee groepen, die gedurende drie jaar zorgvuldig worden gevolgd. De ene groep bestaat uit deelnemers die minder dan 2 jaar geleden de diagnose hebben gekregen, terwijl de andere groep de diagnose al tussen de 2 en 15 jaar geleden heeft ontvangen.

Het opbouwen van een dergelijk omvangrijk onderzoek vergt aanzienlijke tijd en inspanning. Momenteel loopt het onderzoek in Amsterdam UMC (locatie AMC en VUMC), het LUMC in Leiden, het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam. We verwachten met optimisme dat we begin volgend jaar ook het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden kunnen verwelkomen.

Dank aan eenieder die bijdraagt aan dit belangrijke onderzoek. Samen zetten we stappen naar een toekomst met persoonsgerichte behandelingen voor de ziekte van Parkinson.

Labels:

Terug naar boven