Veel medicatiefouten door complex regime parkinsonmedicijnen

Veel medicatiefouten door complex regime parkinsonmedicijnen

8 januari 2024

Complexe doseringsregimes van parkinsonmedicatie zorgen vaak voor toedienfouten, blijkt uit 84 meldingen die in zes maanden tijd zijn binnengekomen bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI). Deze medicatiefouten kunnen bij mensen met parkinson leiden tot onrust, verwarring en problemen met bewegen.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad

“De complexe doseringsregimes zijn niet alleen lastig te volgen voor de patiënt zelf, maar ook voor verpleegkundigen”, stelt Daria Planidina, masterstudent Farmacie aan de Universiteit Utrecht die de VMI-meldingen analyseerde. Bij veel incidenten gaat het om levodopapreparaten. “Dit komt door de korte halfwaardetijd van levodopa en de noodzaak om het op een lege maag in te nemen.”

Voor een goede werking van levodopa is een constante plasmaspiegel nodig. Bovendien maakt verdere progressie van de ziekte het steeds moeilijker om de behandeling in te stellen, onderstreept Planidina. “Soms moeten patiënten tot wel zes keer per dag medicatie innemen, steeds op een lege maag. Dit blijkt in de praktijk erg lastig. Maar ook verpleegkundigen en verzorgers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben grote moeite met dit regime.”

Van de 84 meldingen die in zes maanden tijd binnenkwamen bij VMI over parkinsonmedicatie betrof het in 75 gevallen levodopapreparaten. Bij de overige meldingen ging het om pramipexol (4), ropinirol (3) en rotigotine (2). 

Vergeten

Ongeveer de helft van alle meldingen over levodopapreparaten ging over het vergeten van medicatietoediening door de verpleegkundige. Bij een op de vijf incidenten werd “afwijkende toedientijdstippen” als reden aangegeven.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad

Labels:

Terug naar boven