Een kunstneus voor de bepaling van parkinsongeuren

Een kunstneus voor de bepaling van parkinsongeuren

5 februari 2024

De ziekte van Parkinson veroorzaakt veranderingen in de geur van talg (huidsmeer). Een Chinese groep ontwikkelde een nieuw apparaat, een ‘kunstneus’, die stoffen kan bepalen die de geur veroorzaken. Ook gingen ze na in hoeverre de ziekte met deze methode vast te stellen was.

Door werkgroep wetenschapsnieuws

De geur wordt veroorzaakt door specifieke zogenaamde vluchtige organische stoffen. De aanwezigheid van die stoffen kan worden onderzocht met een gaschromatograaf. In zo’n apparaat worden te onderzoeken stoffen gemengd met een door een buis stromend gas. Dit vertraagt de snelheid van het stromende gas. Verschillende stoffen leiden tot verschillende vertragingen, en dit geeft dan informatie over de stoffen die de geur veroorzaken. Het gebruik van de meeste gaschromatografen is omslachtig en niet geschikt voor routinetoepassing in de praktijk. De Chinese groep onderzocht daarom het nut van een draagbaar systeem, dat in gebruik is voor het snel zoeken naar de aanwezigheid van drugs, explosieven en vergif.

Talggeur meten

Met dat apparaat werd de talggeur van 121 parkinson-patiënten en 129 gezonde personen onderzocht. Voor de analyse van de meetresultaten werd gebruikt gemaakt van op kunstmatige intelligentie gebaseerde software. Hiermee bleek het mogelijk om in 83 % van de gevallen de aanwezigheid van de ziekte van Parkinson vast te stellen. In 84 % van de gevallen was het mogelijk om de afwezigheid van de ziekte vast te stellen.

De auteurs schrijven dat het gebruik van hun systeem een waardevol en klinisch toegankelijk aanvullend hulpmiddel kan zijn voor snelle screening van parkinson. Wat er nog moet gebeuren om de methode ook beschikbaar te maken voor gebruik door neurologen laten ze echter in het midden.

Eerder onderzoek naar talggeur

In 2022 berichtten we ook al over een studie naar de diagnose van parkinson op basis van talggeur. Die studie was gestart nadat een Engelse vrouw had ontdekt dat ze kon ruiken of iemand parkinson had. Een onderzoeksgroep uit Manchester was daardoor aan de slag gegaan en had de betreffende geurstoffen weten te identificeren met behulp van een ander type gaschromatograaf dan nu door de Chinezen gebruikt. De groep was toen optimistisch over de toepassingsmogelijkheid, en richtte zelfs een bedrijf op, Sebomix, met als doel de ontwikkeling van een voor de neurologische praktijk geschikte versie van hun methode. Nu, begin 2024, bevat de website van Sebomix echter weinig nieuws, en op onze verzoeken om meer informatie is niet gereageerd. Dat wekt de indruk dat de ontwikkelingen daar nog stagneren. Goed nieuws dus dat er ook in China aan gewerkt wordt.

Samenvattend: in principe is het mogelijk om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder parkinson op basis van geurstoffen in huidsmeer. De procedure is echter toch nog omslachtig, en het is dus afwachten of en wanneer deze methode beschikbaar komt voor toepassing in de neurologische praktijk.

Besproken artikel

Cao Y, Jiang L, Zhang J, Fu Y, Li Q, Fu W, Zhu J, Xiang X, Zhao G, Kong D, Chen X, Fang J. A fast and non-invasive artificial intelligence olfactory-like system that aids diagnosis of Parkinson's disease. Eur J Neurol. 2023 Nov 27. doi: 10.1111/ene.16167. Epub ahead of print.  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.16167

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven