Patiëntforum voor mensen met de ziekte van Parkinson

Patiëntforum voor mensen met de ziekte van Parkinson

8 februari 2024

In dit project van de Radboud Universiteit worden de communicatieproblemen die mensen met de ziekte van Parkinson soms hebben onderzocht.

Wat houdt het project in

Als u aan het project meedoet, voert u verschillende taken uit, zoals vraag-en-antwoordtests voor een computer. Hierbij ziet u telkens meerdere objecten op het scherm, waarna u een vraag wordt gesteld. Tijdens het luisteren naar de vraag, en terwijl u het antwoord geeft, worden uw oogbewegingen naar de objecten op het scherm gemeten. Ook worden er tests uitgevoerd om het horen en het geheugen te meten en word u kort geïnterviewd. De tests duren maximaal twee uur.

Waarom dit project?

In een gesprek tussen twee mensen wisselen spreken en luisteren elkaar af: terwijl de één spreekt, luistert de ander en wacht op zijn of haar beurt om iets terug te zeggen.

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ervaren met het snel reageren op hun gesprekspartner, bijvoorbeeld omdat ze (nog) niet alles goed hebben verstaan of omdat ze moeite hebben met het geven van een antwoord.

In dit project willen de onderzoekers daarom meer te weten komen over hoe ‘beurtwisseling’ in een gesprek werkt. Ze willen onderzoeken wanneer personen met de ziekte van Parkinson kunnen beginnen met het voorbereiden van hun antwoord op een vraag. Daarnaast willen ze onderzoeken wanneer mensen met parkinson hun antwoord precies geven en welke informatie ze daarvoor kunnen gebruiken.

Met deze kennis hopen ze de begeleiding van de logopedist van mensen met parkinson en van hun naasten te kunnen verbeteren.

Wat wordt er van mij verwacht?

Voor het uitvoeren van de tests word u gevraagd één keer naar de Radboud Universiteit te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Erasmusgebouw, in het taallab.

Bij de taken horen:

  • Twee oogbewegingsstudies;
  • Taken om gehoor, geheugen en verwerkingssnelheid te meten;
  • Een kort interview.

Van alle taken waarbij u spreekt worden (geluids)opnames gemaakt. Tussen de taken door kunt u pauzes nemen. De metingen duren maximaal twee uur.

Wat heb ik er aan?

Door mee te doen aan het onderzoek draagt u bij aan het vergroten van de kennis over communicatieproblemen van mensen met parkinson. Met de resultaten willen de onderzoekers de begeleiding van de logopedist van mensen met parkinson en van hun naasten verbeteren.

Kan ik meedoen?

De onderzoekers zijn op zoek naar mensen tussen de 18 en 85 jaar met de ziekte van Parkinson die Nederlands als moedertaal hebben. Het dragen van hoortoestellen is geen probleem. Als u stottert, en dit begon al in uw jeugd, of als u ernstige neurologische schade hebt, zoals door een infarct, kunt u niet aan het onderzoek meedoen.

Heeft u vragen over het onderzoek? Die kunt u stellen door een bericht te sturen naar hoofdonderzoeker Esther Janse.

Stuur een mail naar Esther Janse

Leuk dat je een bijdrage wilt leveren aan betere parkinsonzorg in Nederland! Vul onderstaand formulier in om je aanmelding te voltooien.

Vul dit formulier in om uw deelname te bevestigen

 

Labels:

Terug naar boven