Koninklijke onderscheiding voor Marten Munneke en Bas Bloem

Koninklijke onderscheiding voor Marten Munneke en Bas Bloem

13 april 2024

Bas Bloem Marten Munneke lintjes.jpg

Op zaterdag 13 april 2024 ontvingen Marten Munneke en Bas Bloem een Koninklijke onderscheiding uit handen van Minister van Medische Zorg Pia Dijkstra. Dit vond plaats tijdens het jaarlijkse Wereld Parkinson Dag Symposium van de Parkinson Vereniging in Nieuwegein. Marten Munneke is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Bas Bloem tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. (Bron: Radboudumc)

Bas Bloem en Marten Munneke zijn de bedenkers, oprichters en architecten van ParkinsonNet, een landelijk netwerk van circa 3900 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme. Samen zetten Bloem en Munneke zich in om de zorg voor mensen met deze ziekte continu te verbeteren. Daarbij spelen onder meer sport, gezonde leefstijl en multidisciplinaire zorg zoals fysiotherapie en logopedie een belangrijke rol. Dit innovatieve zorgmodel ontving in 2015 de Value Based Healthcare Prize en wordt inmiddels in verschillende landen toegepast. ParkinsonNet, dat in 2004 werd opgericht en dit jaar dus twintig jaar bestaat, wordt wereldwijd beschouwd als model voor de behandeling van mensen met een chronische ziekte, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren en de zorgkosten te verlagen.

Marten Munneke

Marten Munneke is opgeleid tot fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en epidemioloog. In 2002 werd hij benoemd tot universitair docent bij de afdelingen Neurologie en Revalidatie & Paramedische Zorg van het Radboudumc. In 2009 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn de evidence-based praktijk van paramedische gezondheidszorg bij de ziekte van Parkinson, de kwaliteit en innovatie van multidisciplinaire zorg, en fysieke activiteit en lichaamsbeweging bij de ziekte van Parkinson. Munneke is directeur en bestuurslid van ParkinsonNet. In die rol is het zijn grootste missie een positieve invloed te hebben op het leven van mensen met de ziekte van Parkinson, ParkinsonNet-professionals en de mensen die bij ParkinsonNet iedere dag vol passie aan het werk zijn.

Bas Bloem

Neuroloog Bas Bloem is hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc. Hij is een wereldwijd bekende expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. De ongeneeslijke hersenaandoening staat dankzij Bloems inspanningen al decennia op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda. Bloem zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de ziekte van Parkinson te vertragen en te voorkomen, en de kwaliteit van leven van patiënten en naasten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. In 2022 ontving hij de NWO Stevinpremie voor de maatschappelijke impact van zijn parkinson-onderzoek. In 2023 organiseerde hij in Nijmegen het Parkinson Weekend, een evenement waar duizenden mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden samenkwamen. Zijn doel is de zorg voor mensen met Parkinson zo te organiseren zoals je als patiënt zélf begeleid zou willen worden, persoonsgericht.

Over de Koninklijke onderscheidingen

De onderscheiding Orde van Oranje-Nassau die Marten Munneke ontvangt, wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. 

Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw, die Bas Bloem ontvangt, komt iemand in aanmerking als deze een prestatie van zeer exceptionele aard heeft geleverd voor de samenleving.

(Foto: Jasper Groen)

Terug naar boven