Eén hele tablet of twee halve?

Eén hele tablet of twee halve?

22 april 2024

Twee halve tabletten in plaats van één hele van het parkinsonmedicijn carbidopa/levodopa verkleint schommelingen van de werkzame stoffen in het bloed en daarmee de kans op beweegklachten, zo wijst een nieuwe Amerikaanse studie uit.

Door werkgroep wetenschapsnieuws

De combinatie carbidopa/levodopa is al jarenlang het eerste-keusmedicijn bij de ziekte van Parkinson. Levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine, de boodschapperstof die bij parkinson onvoldoende wordt aangemaakt door sterfte van zenuwcellen. Carbidopa remt de afbraak van levodopa, waardoor dit medicijn sterker en langer werkt.

Een combinatietablet werkt doorgaans twee tot vier uur – bij vertraagde afgifte vier tot zes uur – en veel mensen nemen die driemaal daags in, met een tussenpoze van vier uur. Hierdoor schommelt de hoeveelheid werkzame stof in het bloed van hoog (vlak na inname) tot laag (vlak vóór inname), wat sommige gebruikers herkennen als “aan-” en “uit-periode”, en wat tot klachten kan leiden in “uit-perioden”.

Vandaar dat de Amerikaanse onderzoeker Thomas N. Chase en zijn collega’s uit Washington DC (USA) het effect hebben bestudeerd van twee halve tabletten in plaats van één hele. Het ging om een fase 1-studie met een tablet met onmiddellijke afgifte van 25 mg carbidopa en 100 mg levodopa. 22 Gezonde vrijwilligers kregen elke vier uur een heel tablet versus elke twee uur een half tablet. Netto slikten de deelnemers dus dezelfde hoeveelheden werkzame stof, maar de levodopagehalten in het plasma van de halve-tabletslikkers vertoonden 44% minder schommelingen. Signalen die wijzen op beweegproblemen bleken ruim gehalveerd. Beide tabletvormen waren even veilig en werden even goed verdragen.

Chase en zijn collega’s concluderen dan ook dat vaker toedienen van halve tabletten 25/100 mg carbidopa/levodopa met directe afgifte leidt tot stabielere levodopa-gehalten in het bloed dan bij minder vaak toedienen van hele tabletten. Dit kan minder beweegklachten tot gevolg hebben, vooral aan de handen.

Nadeel van frequenter toedienen is wel dat je vaker medicijnen moet innemen en daar je dagplanning op moet aanpassen. Overigens zijn tabletten met 12,5 mg carbidopa en 50 mg levodopa in ons land al veel langer verkrijgbaar. Neem veranderingen in je medicijngebruik altijd eerst op met je neuroloog of parkinson-verpleegkundige.

Chase en zijn collega’s melden tenslotte dat zij werken bij Riverside Pharmaceuticals, een Amerikaanse fabrikant die het medicijn maakt en het onderzoek heeft betaald.

Artikel 

Thomas N. Chase e.a., Reduced Plasma Levodopa Fluctuations with More Frequent Administration of a Novel Carbidopa/Levodopa Functionally Scored Tablet, https://doi.org/10.1002/cpdd.1360

Meer onderzoek naar parkinson(ismen) is nodig

ParkinsonNL-logo-B-magenta

Wilt u een donatie doen voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonismen? Steun dan het werk van ParkinsonNL! 

Doneer aan ParkinsonNL

Labels:

Terug naar boven