Pharos brengt knelpunten voor toegang tot Wlz-zorg in beeld

Pharos brengt knelpunten voor toegang tot Wlz-zorg in beeld

24 april 2024

De informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) is niet op maat voor mensen met een migratieachtergrond. Het aanvragen van zorg is te ingewikkeld en komt niet goed over vanwege taalbarrières. Dat zijn de belangrijkste knelpunten gerelateerd aan de toegang tot Wlz-zorg voor deze groep. Dit blijkt uit onderzoek van Pharos, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Skipr

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van twee moties van Fonda Sahla (D66) waarin specifiek is gevraagd naar hoe vaak mensen met een andere culturele achtergrond kans lopen om niet de juiste zorg te krijgen. De focus in het onderzoek ligt op 55-plussers met een migratieachtergrond. Een beleidsreactie op het rapport volgt voor de zomer van 2024 (Bron: Skipr.nl).

Lees het volledige artikel op Skipr.nl

Labels:

Terug naar boven