Parkinson koor Vibrato viert dinsdag 7 mei a.s. haar eerste lustrum

Parkinson koor Vibrato viert dinsdag 7 mei a.s. haar eerste lustrum

29 april 2024

Al enkele jaren wordt iedere derde dinsdag van een maand in ’t Trefpunt een Parkinson Café gehouden. Het Parkinson Café is een plek waar parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige belangstellenden elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, en wordt er informatie verstrekt over de ziekte van Parkinson en/of parkinson(ismen).

Begin 2018 is bij zo’n bijeenkomst onder leiding van Khatinka Poismans, tegenwoordig als docent en onderzoekscoach verbonden aan onder anderen het Conservatorium Maastricht, een interactieve muziek sessie gehouden. Die bijeenkomst heeft toen een bijzondere indruk gemaakt. Naar aanleiding daarvan werd het idee geboren om een Parkinson koor op te richten. Er was tenslotte voldoende belangstelling. Na lang zoeken was Harrie Spronken, toentertijd als muziekdocent verbonden aan het voormalige Artamuse, bereid om zo’n koor te leiden. Logopediste Stephanie Creemers, ParkinsonNet-zorgverlener, vonden we bereid om vanuit haar specialisme een dergelijk koor te ondersteunen. Het koor was speciaal bedoeld voor mensen met Parkinson(isme) maar ook patiënten met een andere niet aangeboren hersenaandoening (NAH) zijn welkom.

Vibrato Logo

In mei 2019 was het zover, het koor werd opgericht en repeteerde op dinsdag 7 mei 2019 voor de eerste keer. De bezoekers van het Parkinson Café werden uitgenodigd een passende naam te verzinnen. Het werd Vibrato. Bij aanvang telde het koor twaalf leden en is in zes maanden tijd uitgegroeid naar drieëntwintig leden. Toen in 2020 beperkende maatregelen werden genomen om corona te bestrijden kon niet meer in koorverband worden gezongen. We besloten om door middel van een videoverbinding toch in groepsverband te blijven repeteren. Verre van ideaal maar die noodoplossing heeft ervoor kunnen zorgen dat het koor in stand gehouden bleef. Nadat gezamenlijk zingen in één ruimte weer was toegestaan was het ledenaantal teruggelopen naar dertien. Nu zijn we inmiddels met vijfentwintig leden.

Geïnteresseerd?

Vibrato

Geïnteresseerden zijn altijd welkom. “Vibrato” repeteert iedere dinsdag van de maand, met uitzondering van de derde dinsdag, van 14:00 tot 15:00 uur (inloop vanaf 13:30). Na afloop “koffieklets” in de bar. Repetities vinden plaats in de muziekzaal van Gemeenschapshuis ’t Trefpunt. Kosten zijn € 12,50 per maand. Contactpersoon Onno Ouwendijk, tel 06-5568 9855 of stuur even een mailtje naar info.parkinsonswm@gmail.com.

Labels:

Terug naar boven