Start project implementatie innovaties online logopedie voor mensen met verstaanbaarheidsproblemen

Start project implementatie innovaties online logopedie voor mensen met verstaanbaarheidsproblemen

30 april 2024

Recent onderzoek naar online logopedie bij parkinson (de Perspective-studie) laat zien dat online behandelen van problemen met verstaanbaarheid, mensen met parkinson of ataxie helpt. Twee specifieke onderdelen maken deze behandeling tot een succes. 

Allereerst het gebruik van de Voice trainer met dashboard. Hiermee monitort de logopedist op afstand het gebruik van de Voice trainer. Succesfactor twee: online coaching van de logopedist, die de kwaliteit van de behandeling naar een hoger niveau tilt. De Parkinson Vereniging is één van de samenwerkingspartner binnen het project ‘Impress’, waar ParkinsonNet de projectleider van is.

Doel

Het doel van het project ‘Impress’ is dat logopedisten die mensen behandelen met verstaanbaarheidsproblemen door een dysartrie (als gevolg van de ziekte van Parkinson of cerebellaire ataxie) optimaal gebruik maken van de bewezen effectieve innovaties. Zo bereiken we dat mensen met complexe verstaanbaarheidsproblemen een optimale behandeling krijgen.

De innovaties

Vanuit het project implementeren we de volgende twee innovaties: De real-time feedbackapp Voice trainer met online dashboard, waarmee patiënten en logopedisten het gebruik van de app kunnen monitoren en uitbreiden. En de online coaching van een een logopedist.

Projectplanning

Het project is gestart in december 2023, heeft een looptijd van 2 jaar en bestaat uit drie fasen. Fase 1 is inmiddels gestart. Samen met gebruikersgroepen van patiënten en zorgverleners voeren we nu een analyse uit. Ook de applicaties zelf worden waar nodig aangepast, zodat gebruik door een grote groep logopedisten mogelijk is. Dit resulteert in een definitief implementatieplan. Na de zomer start de implementatie van de innovaties en de scholing van de logopedisten. In 2025 eindigt het project met een concreet plan, zodat de implementatie toekomstbestendig is.

Samenwerkingspartners

ParkinsonNet ontving een ZonMw-subsidie om deze innovaties landelijk te implementeren. In dit project werkt ParkinsonNet intensief samen met de Parkinson Vereniging, de Ataxie Vereniging Nederland, de afdeling Revalidatie van het Radboudumc, Elastique BV, de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), maar ook met eerstelijns logopedische praktijken die de innovaties al succesvol gebruiken.

Meer informatie

ParkinsonNet

Kijk voor meer informatie op de website van ParkinsonNet.

Labels:

Terug naar boven