Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen

Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen

1 mei 2024

Met dit project willen wij samen met mensen met een migratie achtergrond onderzoeken hoe wij hen het beste kunnen bereiken en ondersteunen zodat zij tijdig de juiste diagnose krijgen. Dit doen we onder andere met de inzet van sleutelpersonen.

Diversiteit
Mensen met een migratie achtergrond met parkinson(ismen) krijgen in veel gevallen pas veel later de diagnose. Omdat de ziekteverschijnselen van parkinson(ismen) juist in de beginfase grotendeels onderdrukt kunnen worden door medicijnen en leefstijlaanpassingen, betekent deze late diagnose onnodig inleveren van kwaliteit van leven. 

Voor Elkaar!

De Parkinson Vereniging heeft een projectsubsidie ontvangen van ZonMw in het kader van het programma 'Voor Elkaar!'. Het programma 'Voor Elkaar!' financiert projecten van en voor mensen met een beperking. Deze projecten dragen eraan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten mee kunnen doen in de samenleving en het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen.
Met het project 'Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen' willen we de beste route vinden om mensen met een migratieachtergrond met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme te bereiken om hen hiermee de gewenste zorg en begeleiding te kunnen bieden.

De aanleiding van dit project

Mensen met een migratieachtergrond vinden niet altijd de weg naar passende preventie en zorg. Dit geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond met parkinson of parkinsonismen. Hierdoor wordt de diagnose (te) laat gesteld en wordt er te laat begonnen met behandelen. Wanneer mensen na jaren van klachten de diagnose krijgen en daarmee passende zorg en ondersteuning, zijn zij opgelucht. “Hadden we dit maar eerder geweten!” is een veel gehoorde uitspraak. En dat is te begrijpen, want de ziekte verschijnselen van parkinson en parkinsonisme zijn, vooral in de eerste fase, goed te onderdrukken met medicijnen en leefstijl aanpassingen. Zorgprofessionals hebben een soortgelijke ervaring als het gaat om het stellen van de juiste diagnose.

Centrale vraag

Hoe kunnen wij mensen met een migratie achtergrond met parkinson of parkinsonismen het beste bereiken zodat wij hen kunnen ondersteunen en begeleiden in hun ziekteproces? Deze vragen staan centraal in het project 'Passende parkinsonzorg is zorg voor iedereen'. 

Samenwerking

De Parkinson vereniging werkt in dit project samen met ParkinsonNet, ParkinsonNLen Pharos. Ook wordt samengewerkt met relevante migrantenorganisaties zoals SOMNL

Labels:

Terug naar boven