AHEAD Op Maat: onderzoek naar depressie en parkinson

AHEAD Op Maat: onderzoek naar depressie en parkinson

5 juni 2024

Meer dan één op de drie patiënten met de ziekte van Parkinson kampt met de symptomen van een depressie. De belangrijkste klachten hiervan zijn je somber voelen en/of geen plezier meer kunnen beleven, of geen zin meer hebben in dingen die voorheen wel plezier opriepen. In dit onderzoek willen onderzoekers aantonen of verschillen in dopamine in hersengebieden mede ten grondslag liggen aan (verschillende typen) depressie bij de ziekte van Parkinson.

Door onderzoekers van AHEAD op Maat

Wij zijn de komende drie maanden nog dringend op zoek naar 10 mensen met de ziekte van Parkinson die een depressie of depressieve klachten hebben en willen deelnemen aan dit onderzoek.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Depressie bij de ziekte van Parkinson hangt samen met een lagere kwaliteit van leven en een slechter ziektebeloop. Daarom is onderzoek hiernaar erg belangrijk. Zo kan er uiteindelijk een passende behandeling ontwikkeld worden.

Waaraan moet de deelnemer voldoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als:

  • u de ziekte van Parkinson heeft
  • uw diagnose maximaal tien jaar geleden is gesteld
  • u vermoedelijk een depressie (somberheidsklachten) heeft
  • u in staat bent een PET- en MRI-scan te ondergaan. De deelnemer moet twee keer één uur lang in de MRI en één keer 90 minuten lang in de PET liggen.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Als u mee wilt doen, wordt er tijdens één of meerdere telefonische afspraken gekeken of u ook geschikt bent voor deelname. Daarna wordt in overleg de volgende afspraken gepland:

• Een eerste afspraak waarbij enkele algemene vragen worden gesteld. Daarnaast wordt een psychiatrisch interview afgenomen, om eventuele psychische klachten goed in kaart te brengen. Deze afspraak duurt ongeveer 90 tot maximaal 120 minuten en vindt plaats op de polikliniek van de afdeling psychiatrie in het Radboudumc in Nijmegen.

• Twee volgende afspraken welke beiden plaatsvinden in het Donders Instituut in Nijmegen.

- Op beide dagen wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen (een deel thuis, een deel tijdens de afspraak) en krijgt u ook verschillende hersenscans.

- Op beide dagen krijgt u een MRI-scan waarmee we kijken naar de activiteit van de hersenen.

- Voor één van de twee dagen vragen wij u voor de MRI tijdelijk géén parkinson-medicatie te gebruiken. Deze mag na de scan direct weer worden ingenomen.

- Op één van de twee dagen krijgt u ook een PET- scan bij de afdeling Radiologie in het Radboudumc. Hiermee meten we de dopamine in de hersenen. De dag dat u beide scans krijgt duurt ongeveer 6 à 7 uur. De dag met alleen de MRI duurt ongeveer 4 uur. Medewerkers van het onderzoek begeleiden u gedurende de dag.

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan dit onderzoek?

Als u deelneemt aan dit onderzoek levert u een bijdrage aan een mogelijke verbetering van de parkinsonzorg, en misschien heeft u hier zelf profijt van. 

Van welke vergoedingen is er sprake?

De reis- en parkeerkosten zullen worden vergoed.
Gratis lunch op de dagen waarop een MRI-scan plaatsvindt.

Vragen of aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor dit onderzoek? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
E-mail: info@onderzoek-parkinson.nl
Telefoon: 024- 808 01 41, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 10.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Of scan de QR-code:

AHEAD op maat QR code

 

Labels:

Terug naar boven