Parkinson Vereniging reageert op Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Parkinson Vereniging reageert op Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

17 juni 2024

Met dit wijzigingsbesluit wordt in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden(alternatieven chemische gewasbeschermingsmiddelen) een grondslag opgenomen om bij ministeriële regeling het gebruik van alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen te kunnen verplichten. Het gaat daarbij onder meer om alternatieven voor het toepassen van glyfosaathoudende middelen voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen. De alternatieven dienen te voldoen aan de criteria noodzakelijkheid, evenredigheid en geschiktheid.

In het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt na artikel 27 het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 27aa

1. Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald bij welke teelten, bij welke toepassingen en onder welke voorwaarden enkel alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

2. De alternatieven kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van bepaalde apparatuur.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

De overheid heeft aan stakeholders gevraagd te reageren op dit besluit. Lees hier alle reacties.

In eerste instantie waren er vooral berichten en negatieve reacties van agrariërs en agrariërs-ondersteunende organisaties. Vlak voor sluiting heeft de Parkinson Vereniging/Alliantie zelf een positieve reactie ingediend vanuit gezondheidsaspect en het voorzorgsprincipe (bij twijfel niet toestaan).

De PV blijft dit dossier volgen en zal reageren indien relevant.

Lees hier de volledige reactie van de Parkinson Vereniging

Labels:

Terug naar boven