Berichten over Parkinsonismen: informatie

 1. Zorgboek parkinsonismen

  Als u te horen krijgt dat u of uw naaste een parkinsonisme heeft, zal dat een grote schok zijn. Het Zorgboek parkinsonismen is geschreven voor mensen met een (atypische) parkinsonisme, hun naasten en hulpverleners. 

  Toon volledig bericht

 2. Website over Lewy Body Dementie

  Op de website Lewy.nl leest u meer informatie over Lewy Body Dementie. Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking van Erasmus MC, VUmc, Alzheimer Nederland en de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 3. Expertisecentrum voor PSP

  Erasmus MC te Rotterdam is expertisecentrum voor Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP).

  Toon volledig bericht

 4. Kwaliteitsstandaard atypische parkinsonismen

  Onder projectleiding van de VSOP, voor zeldzame en genetische aandoeningen, werken we samen met verschillende medische en paramedische disciplines aan een kwaliteitsstandaard voor atypische parkinsonismen. In een kwaliteitsstandaard staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen.

  Toon volledig bericht

 5. Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

  Omdat parkinsonismen vallen onder de noemer 'zeldzame aandoeningen' is de Parkinson Vereniging aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

  Toon volledig bericht

 6. Zorgboek parkinson(ismen) en de naasten

  Het Zorgboek Parkinson(ismen) en de naasten geeft veel praktische informatie over de mantelzorg zelf. Daarnaast geeft het boek veel informatie over ondersteuning van de mantelzorger en wijst het de weg in het woud van regelingen rond de zorg. 

  Toon volledig bericht

Terug naar boven