Berichten over Belangenbehartiging

 1. Patiëntenfederatie: voldoende verpleeghuisplekken zijn en blijven noodzakelijk

  Mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zorg thuis geen optie is, moeten in Nederland in de nabije en verre toekomst terecht blijven kunnen in het verpleeghuis. Die oproep doet Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar het debat aanstaande donderdag in de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenzorg. 

  Toon volledig bericht

 2. Brief over EU-beoordeling glyfosaat naar Nederlandse leden Europees parlement

  Middels een brief wil Vakbondsorganisatie FNV haar ernstige zorgen uiten over de huidige ontwikkelingen in de EU-beoordeling van glyfosaat. Deze brief is samen met Natuur en Milieu en Parkinsonalliantie Nederland verstuurd naar de Nederlandse leden van het Europees parlement.

  Toon volledig bericht

 3. Update wachttijden Deep Brain Stimulation behandeling (DBS)

  De zeven centra die deze behandeling uitvoeren in Nederland hebben samen afgesproken hoe de wachttijd berekend wordt.

  Toon volledig bericht

 4. DBS stimulator niet uitschakelen tijdens rijtest

  Wanneer uw rijbewijs verlengd moet worden, ondergaat u meestal ook een rijtest. Dat is een test waarbij een Deskundige Praktijk Rijden (DPR) van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) kijkt of u nog veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen.  
  Afhankelijk van hoe de test gaat, krijgt u een evt. verlenging van uw rijbewijs voor 3 of 5 jaar.

  Toon volledig bericht

 5. Een bom onder de bollenteelt betekent goed nieuws voor onze gezondheid!

  De Parkinson Vereniging zet zich al jaren in om het gebruik van pesticiden tegen te gaan, vanwege de relatie tussen pesticiden en parkinson. De Parkinson Vereniging is dan ook ontzettend blij met de uitspraak van een rechter die een lelieteler in Drenthe verbood om pesticiden te gebruiken vanwege de gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

  Toon volledig bericht

 6. Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

  In het regeerakkoord van Rutte-III was afgesproken om een structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen te realiseren. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die worden ingezet voor de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonisme. Het ministerie van VWS wilde dit bereiken door het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) te moderniseren. Op onze website hebben wij u hierover regelmatig geïnformeerd.

  Toon volledig bericht

 7. Minister Kuipers stelt GVS-herberekening ook in 2024 uit

  Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook in 2024 uit. Dat valt op te maken uit de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. De herberekening stond eerder op de planning voor 1 januari 2024, nadat die in 2023 was uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog nader te informeren over dit besluit (Bron: KNMP.nl).

  Toon volledig bericht

 8. Meer geld nodig voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties

  Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Dat stellen de koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) in een oproep aan het Nederlandse kabinet: “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten zijn deze organisaties onmisbaar.”

  Toon volledig bericht

 9. Manifest Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en FNV: Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

  Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden. De Tweede Kamer krijgt het manifest vandaag aangeboden. 

  Toon volledig bericht

 10. Vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’

  Patiëntenfederatie Nederland nodigt u graag uit voor het invullen van de vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven