Berichten over Belangenbehartiging: behandeling

 1. Hart van Nederland: medicijntekort Symmetrel

  Het SBS6 actualiteitenprogramma 'Hart van Nederland' besteedde op woensdag 17 april 2024 aandacht aan het tekort van het medicijn Symmetrel. 

  Toon volledig bericht

 2. Koepels waarschuwen: patiënten kunnen zorgkosten niet meer betalen

  Patiëntenfederatie Nederland trekt samen met collega-koepels Ieder(in) en MIND aan de bel over de stijgende zorgkosten voor patiënten in Nederland. Dit doen zij in aanloop naar het Kamerdebat volgende week over de begroting van het ministerie van VWS voor 2024. 

  Toon volledig bericht

 3. Patiëntenfederatie: voldoende verpleeghuisplekken zijn en blijven noodzakelijk

  Mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zorg thuis geen optie is, moeten in Nederland in de nabije en verre toekomst terecht blijven kunnen in het verpleeghuis. Die oproep doet Patiëntenfederatie Nederland in aanloop naar het debat aanstaande donderdag in de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenzorg. 

  Toon volledig bericht

 4. Update wachttijden Deep Brain Stimulation behandeling (DBS)

  De zeven centra die deze behandeling uitvoeren in Nederland hebben samen afgesproken hoe de wachttijd berekend wordt.

  Toon volledig bericht

 5. Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

  In het regeerakkoord van Rutte-III was afgesproken om een structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen te realiseren. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die worden ingezet voor de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonisme. Het ministerie van VWS wilde dit bereiken door het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) te moderniseren. Op onze website hebben wij u hierover regelmatig geïnformeerd.

  Toon volledig bericht

 6. Minister Kuipers stelt GVS-herberekening ook in 2024 uit

  Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook in 2024 uit. Dat valt op te maken uit de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. De herberekening stond eerder op de planning voor 1 januari 2024, nadat die in 2023 was uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog nader te informeren over dit besluit (Bron: KNMP.nl).

  Toon volledig bericht

 7. Vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’

  Patiëntenfederatie Nederland nodigt u graag uit voor het invullen van de vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’.

  Toon volledig bericht

 8. Brief commissiedebat geneesmiddelenbeleid 22 maart

  Er is door de Patiëntenfederatie Nederland een brief over het geneesmiddelenbeleid gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor VWS. Deze brief is mede namens de Parkinson Vereniging gestuurd, die voor de belangen van mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen opkomt.

  Toon volledig bericht

 9. Brief over verzekerd pakket naar Tweede Kamer

  De Patiëntenfederatie heeft (met input van de leden) een brief verstuurd naar de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg over het verzekerd pakket in de tweede kamer over twee weken. Hierin wordt ook gepleit voor vergoeding van de eerste 20 fysio-behandelingen voor chronisch zieken.

  Toon volledig bericht

 10. Rondetafelbijeenkomst Patiëntenfederatie brengt spelers medicijnketen dichter bij elkaar

  De medicijnketen is te strak gespannen elastiek. Daar zijn de patiënten de dupe van. Dat vinden alle spelers uit die keten. Op uitnodiging van de Patiëntenfederatie Nederland schoven ze woensdag 24 april aan bij een rondetafelbijeenkomst in het SER-gebouw in Den Haag. De verenigde farmaceutische fabrikanten en bedrijven, de groothandelaren en de beroepsorganisatie van apothekers. Ook het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorgverzekeraars Nederland waren aanwezig.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven