Berichten over Belangenbehartiging

 1. Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

  In het regeerakkoord van Rutte-III was afgesproken om een structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen te realiseren. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die worden ingezet voor de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonisme. Het ministerie van VWS wilde dit bereiken door het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) te moderniseren. Op onze website hebben wij u hierover regelmatig geïnformeerd.

  Toon volledig bericht

 2. Minister Kuipers stelt GVS-herberekening ook in 2024 uit

  Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook in 2024 uit. Dat valt op te maken uit de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. De herberekening stond eerder op de planning voor 1 januari 2024, nadat die in 2023 was uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog nader te informeren over dit besluit (Bron: KNMP.nl).

  Toon volledig bericht

 3. Meer geld nodig voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties

  Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Dat stellen de koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) in een oproep aan het Nederlandse kabinet: “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten zijn deze organisaties onmisbaar.”

  Toon volledig bericht

 4. Manifest Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en FNV: Overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

  Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun manifest Bestrijdingsmiddelen. De initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. De organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werkenden en omwonenden van akkers en bloemenvelden. De Tweede Kamer krijgt het manifest vandaag aangeboden. 

  Toon volledig bericht

 5. Vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’

  Patiëntenfederatie Nederland nodigt u graag uit voor het invullen van de vragenlijst ‘Stapeling zorgkosten’.

  Toon volledig bericht

 6. Brief commissiedebat geneesmiddelenbeleid 22 maart

  Er is door de Patiëntenfederatie Nederland een brief over het geneesmiddelenbeleid gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor VWS. Deze brief is mede namens de Parkinson Vereniging gestuurd, die voor de belangen van mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen opkomt.

  Toon volledig bericht

 7. Parkinson Vereniging stuurt wederom brief aan minister Schouten

  De Parkinson Vereniging heeft nogmaals een brief naar minister Schouten gestuurd. De reden hiervoor is dat er nog geen antwoord is op onze vragen over het Ctgb en de procedure van hernieuwde toelating glyfosaat. 

  Toon volledig bericht

 8. Reactie minister Schouten op onze brief

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gereageerd op de brief die de Parkinson Vereniging eind 2019 naar haar stuurde over de mogelijke relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 9. Brief aan minister Schouten

  Naar aanleiding van de vragen in de Kamer en het antwoord van minister Schouten heeft de Parkinson Vereniging op 4 december 2019 een brief gestuurd aan de minister. De brief is nogmaals verstuurd op 4 februari 2020. We wachten nog op antwoord. De bevestiging dat de brief is aangekomen is nu wel ontvangen.

  Toon volledig bericht

 10. Update van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  Niet alleen bij de Parkinson Vereniging, maar ook bij heel wat andere patiënten verenigingen, kwamen in het afgelopen jaar veel klachten binnen over de stagnerende dienstverlening van het CBR. Klachten over slechte bereikbaarheid, enorme wachttijden en verlopen rijbewijzen stapelden zich zo hoog op dat op enig moment zelfs van overheidswege is ingegrepen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven