Berichten over Medicijnen: nieuws

 1. Spaanse consensus over toepassing van dopamineagonisten

  Een recente Spaanse publicatie doet aanbevelingen voor het gebruik van dopamineagonisten in de praktijk. Er is een grote mate van overeenstemming tussen die Spaanse aanbevelingen en de aanbevelingen in de Nederlandse Richtlijn van de Federatie van Nederlandse Specialisten.

  Toon volledig bericht

 2. Een onderzoek naar veranderingen in het GBA1 gen bij de ziekte van Parkinson. Helpt u mee?

  Het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden doet grootschalig onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Specifiek zoeken wij naar de aanwezigheid van veranderingen (mutaties) in het GBA1 gen bij mensen met de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 3. Onderzoek naar parkinson, darmen & medicijnen zoekt deelnemers

  De ziekte van Parkinson en de darm zijn nauw met elkaar verbonden. Kortgeleden is duidelijk geworden dat bepaalde stoffen (enzymen) in de darm het parkinsonmedicijn levodopa kunnen afbreken, waardoor het medicijn minder goed kan werken. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen zoekt mensen met de ziekte van Parkinson om dit verder te onderzoeken.

  Toon volledig bericht

 4. Controle van medicijnlijsten bij ziekenhuisopname

  Het correcte medicijn op de juiste tijd is van groot belang bij de ziekte van Parkinson, vooral in een gevorderd stadium van de ziekte, wanneer er vaak verschillende medicijnen voorgeschreven zijn. Dit kan een probleem opleveren bij opname in een ziekenhuis.

  Toon volledig bericht

 5. De GREAT-studie: onderzoek naar het medicijn Ambroxol bij mensen met de ziekte van Parkinson

  Tot op heden is er geen behandeling die het ziekteproces in de ziekte van Parkinson kan vertragen en zijn therapieën met name gericht op het bestrijden van de symptomen. Recent is er in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een onderzoek van start gegaan onder leiding van prof. dr. Van Laar, waarmee wij hopen bij te dragen aan de verandering hierin. Er wordt onderzoek gedaan naar het medicijn Ambroxol, dat al decennia voorgeschreven wordt bij vastzittend slijm.

  Toon volledig bericht

 6. Minister Kuipers ziet af van modernisering van GVS

  In het regeerakkoord van Rutte-III was afgesproken om een structurele bezuiniging van € 140 miljoen op extramurale geneesmiddelen te realiseren. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die worden ingezet voor de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonisme. Het ministerie van VWS wilde dit bereiken door het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) te moderniseren. Op onze website hebben wij u hierover regelmatig geïnformeerd.

  Toon volledig bericht

 7. Op weg naar een medicijn dat parkinson afremt?

  Mensen met parkinson hebben een tekort aan dopamine. De standaardbehandeling is die met levodopa, een stof die in de hersenen wordt omgezet in dopamine en de symptomen vermindert, maar de ziekte niet afremt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar een aanpak die mogelijk wel een remmende werking heeft, namelijk door ontstekingsprocessen te remmen die optreden bij de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

 8. Minister Kuipers stelt GVS-herberekening ook in 2024 uit

  Minister Kuipers (VWS) stelt de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook in 2024 uit. Dat valt op te maken uit de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. De herberekening stond eerder op de planning voor 1 januari 2024, nadat die in 2023 was uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog nader te informeren over dit besluit (Bron: KNMP.nl).

  Toon volledig bericht

 9. Starten met de apomorfinepomp: thuis of in het ziekenhuis?

  Bij gevorderde parkinson kan continue onderhuidse toediening van apomorfine tot verbetering leiden. Toediening gebeurt dan met behulp van een pompje.

  Toon volledig bericht

 10. Brain Research Center zoekt deelnemers voor medicijnonderzoek bij parkinson: LUMA studie

  Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel BIIB122 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven