Berichten over Onderzoeksagenda: regie PV betaalt mee

 1. Patiëntonderzoekers in de lead - Onderzoek naar omwegen bij obstakels in het denken

  Parkinsononderzoekers weten de patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging steeds beter te vinden. Actieve inbreng van ervaringsdeskundigen kan de relevantie en toegankelijkheid van hun onderzoek vergroten.

  Toon volledig bericht

 2. Mentale klachten beschreven op www.parkinsonmentaal.nl

  Onder de naam www.parkinsonmentaal.nl is in een samenwerkingsverband tussen Parnassiagroep en het Amsterdam UMC (locatie VUmc) samen met patiëntonderzoekers vanuit de Parkinson Vereniging een website ontwikkeld die de mentale symptomen van Parkinson bespreekbaar maakt.

  Toon volledig bericht

 3. Resultaten vragenlijstonderzoek van het GOUDMantel-Parkinson project:

  Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met Parkinson(isme)

  Toon volledig bericht

 4. Eindverslag: COGnitieve Training In Parkinson Studie (COGTIPS)

  Veel mensen met de ziekte van Parkinson herkennen problemen in het denkvermogen. Sommigen hebben moeite met multitasken. Anderen merken dat ze trager zijn in het denken of dat ze slechter de aandacht erbij kunnen houden. Bij sommigen kunnen deze problemen al vroeg in de ziekte optreden en negatieve gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. 

  Toon volledig bericht

 5. ParkSpectief: de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

  In de spreekkamer van de neuroloog ligt de nadruk vaak op de bewegingsklachten die bij de ziekte van Parkinson horen, en de effecten van medicatie die hiervoor voorgeschreven wordt. De beleving van het leven met parkinson gaat echter over méér dan bewegingsklachten en medicatie.

  Toon volledig bericht

 6. COPIED studie: Een zelfhulptool vol omwegen bij obstakels in het denken

  Een aanzienlijk deel van de mensen met parkinson heeft last van obstakels in het denken, vaak al voor de diagnose. Denk daarbij aan problemen met aandacht en concentratie, geheugen, snelheid van denken en doen, overzicht houden en plannen, prikkelverwerking en het uitvoeren van (dubbel)taken. Er zijn nog geen wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen om dit soort obstakels te omzeilen.

  Toon volledig bericht

 7. De Parkinson Vereniging stimuleert de ontwikkeling van ‘de digitale neuroloog’

  Onderzoekers konden ook dit jaar weer subsidie aanvragen bij de Parkinson Vereniging voor projecten die passen binnen een of meer thema’s van de onderzoeksagenda. Er zijn maar liefst vier mooie projectplannen gehonoreerd. Een van de projecten die binnenkort van start gaat dankzij subsidie van de Parkinson Vereniging, is een project van Annemarie Smid, onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

  Toon volledig bericht

 8. De ziekte van Parkinson en de mantelzorger

  Het Toronto Western Hospital is een internationaal gerenommeerd ziekenhuis in Toronto waar onder leiding van dr. Anthony Lang onderzoek wordt gedaan naar de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een erg aangrijpende diagnose voor de patiënt en voor de naaste omgeving. Familie of naasten van de patiënt spelen een belangrijke rol voor de patiënt en zijn onmisbaar in de zorg die hen omgeeft. De rol van mantelzorger is helaas niet altijd even makkelijk en er komen ook veel zorgen bij kijken. 

  Deze stage is mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 9. ParkSpectief: de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van bezoekers van een online lotgenotenforum

  ParkSpectief is een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 10. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

  Veel werkzame mensen met de ziekte van Parkinson ervaren veranderingen in hun werkvermogen of werkplezier. Er is grote behoefte aan interventies die hen kunnen ondersteunen in participatie in werk. Het is echter onbekend wat effectieve interventies zijn om deze ondersteuning te bieden. 

  Toon volledig bericht

Terug naar boven