Berichten over Onderzoeksagenda: paramedisch nieuws

 1. Proefschrift Merel Verhoeff over mondgezondheid bij parkinson

  Gedurende de afgelopen jaren heeft Merel onderzoek verricht vanuit het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) naar de mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP).

  Toon volledig bericht

 2. Manie na diepe hersenstimulatie

  De ziekte van Parkinson wordt gewoonlijk behandeld met medicijnen, met name levodopa. In de loop der tijd verandert de behandeling omdat de klachten heviger worden en/of aangepaste medicatie onvoldoende blijkt te werken. In dit stadium wordt vaak diepe hersenstimulatie (“Deep Brain Stimulation” of DBS) toegepast.

  Toon volledig bericht

 3. Parkinsonrevalidatie in verpleeghuizen: een kwalitatieve verkenning van de ervaringen van patiënten en mantelzorgers

  Wereldwijd wordt bij steeds meer mensen de diagnose atypisch parkinsonisme of ziekte van Parkinson gesteld. Bij deze aandoeningen ontstaat regelmatig een plotselinge achteruitgang. Soms is er een duidelijke aanleiding (bijvoorbeeld een ontsteking of een botbreuk), soms ook niet. De gevolgen van de plotse achteruitgang kunnen echter zo ingrijpend zijn dat zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk lijkt.

  Toon volledig bericht

 4. Parkinson heb je samen

  De ziekte van Parkinson (ZvP) gaat gepaard met zowel bewegingsklachten als andere klachten, zoals afname van denkvermogen en gedragsveranderingen. Deze klachten hebben niet alleen impact op de patiënt zelf, maar ook op de mantelzorger of omgeving van de patiënt: Parkinson heb je samen!

  Toon volledig bericht

 5. Als levodopa niet werkt bij parkinson

  Levodopa speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Een gunstig effect wordt vaak gezien als bevestiging van de diagnose. Toch is er een relatief kleine groep van patiënten bij wie levodopa geen of maar een gering effect heeft. Een recent artikel bespreekt mogelijke verklaringen en mogelijke behandelingen.

  Toon volledig bericht

 6. Parkinsonpatiënt Alex (55) droeg jarenlang een smartwatch in de hoop op een medicijn

  Alex heeft al bijna 10 jaar de ziekte van Parkinson. Hij deed hij mee aan een wetenschappelijk onderzoek met een smartwatch die de belangrijkste symptomen van de ziekte kan meten. "Alles in de hoop dat mijn ziekte kan worden gestopt."

  Toon volledig bericht

 7. Kanttekening bij ‘De ziekte van Parkinson en diepe hersenstimulatie: effecten op het denken bij dragers van een GBA-mutatie’

  In een eerder nieuwsbericht werd verslag gedaan van een studie door Pal en anderen naar het gecombineerde effect van een mutatie in het GBA-gen en diepe hersenstimulatie (DBS).

  Toon volledig bericht

 8. Is twee geneesmiddelen beter dan één?

  Levodopa (L) is de meest frequente behandeling voor de ziekte van Parkinson, maar kan leiden tot zware bijwerkingen, zoals sterke 'ON-OFF'-schommelingen en overbeweeglijkheid. Een alternatief voor L is pramipexol (P), een dopaminereceptoragonist (een chemische stof die werkt door aan de receptor voor dopamine te binden).

  Toon volledig bericht

 9. Squalamine vermindert darmproblemen bij de ziekte van Parkinson

  Recent klinisch onderzoek heeft laten zien dat de stof squalamine effectief is bij de behandeling van verstopping, een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte van parkinson. Het onderzoek baseerde zich op fundamentele kennis van de biologische werking van die stof.

  Toon volledig bericht

 10. De ziekte van Parkinson en diepe hersenstimulatie: effecten op het denken bij dragers van een GBA-mutatie

  Mensen met de ziekte van Parkinson en mutaties in het glucocerebrosidase gen (GBA+) zijn gevoeliger voor een achteruitgang in de kwaliteit van denken dan parkinsonpatiënten zonder mutatie (GBA-).

  Toon volledig bericht

Terug naar boven