Berichten over Oorzaak: nieuws

 1. De rol van de signaalstof acetylcholine in het cognitief functioneren in de vroege fase van de ziekte van Parkinson

  Cognitieve achteruitgang komt veel voor bij de ziekte van Parkinson. Zo kan het denken trager worden, kan het lastiger worden om te multi-tasken en kunnen er geheugenproblemen optreden. Cognitieve achteruitgang komt vaker voor naarmate de ziekte vordert, maar ook in de vroege fase kunnen cognitieve tekorten aanwezig zijn. Het ontstaan en verloop van de cognitieve achteruitgang kan erg verschillen tussen personen. In het Dutch Parkinson Cohort (DUPARC) onderzoek worden de onderliggende ziektemechanismen van de cognitieve achteruitgang in de vroege fase onderzocht. De eerste resultaten zijn recentelijk gepubliceerd.

  Toon volledig bericht

 2. Vici-financiering voor project over de communicatie van darmbacteriën met de hersenen

  Twaalf vooraanstaande wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) ontvangen een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro.

  Toon volledig bericht

 3. Mogelijke link tussen COVID-19 en ontstaan parkinson

  Onderzoekers van Universiteit Twente hebben ontdekt dat een eiwit van het coronavirus inwerkt op een ander eiwit, namelijk α-synucleïne, dat een rol speelt bij de ziekte van Parkinson. Zo zou er een verband kunnen zijn tussen COVID-19 en de ziekte van Parkinson. Of er sprake is van een oorzakelijk verband kun je hieruit nog niet concluderen.

  Toon volledig bericht

 4. NWO-veni van 280.000 euro voor 89 onderzoekers

  NWO heeft bekend gemaakt dat ze aan 89 veelbelovende jonge wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro heeft toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

  Toon volledig bericht

 5. Ruim 277.000 euro naar meer parkinsononderzoek

  De Parkinson Vereniging heeft in 2021 een subsidieronde voor onderzoeksprojecten georganiseerd. Vier onderzoekssubsidies zijn gehonoreerd. Daarnaast is dankzij de Hersenstichting een vijfde project mogelijk gemaakt.

  Toon volledig bericht

 6. Evaluatie van Toll like receptor 4 inhibitie als een potentiële therapeutische strategie voor de ziekte van Parkinson

  In de darm bevindt zich een overvloedige gemeenschap van micro-organismen, ook wel het microbioom genoemd, dat qua populatie ongeveer even groot is als het aantal cellen waaruit het menselijk lichaam bestaat. Dit ecosysteem dat in ieder van ons aanwezig is, wordt steeds meer onderzocht, vanwege de invloed die deze microben op onze hersenen kunnen hebben. Aangenomen wordt dat veranderingen in de bacteriën en andere micro-organismen die in onze darmen aanwezig zijn, een cruciale rol kunnen spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Onderzoek heeft duidelijke verschillen aangetoond tussen de bacteriën die aanwezig zijn bij parkinsonpatiënten in vergelijking met gezonde controles. Bovendien ontwikkelen parkinsonpatiënten zeer vaak darmklachten en darmontsteking, soms jaren voordat zij motorische problemen ontwikkelen.

  Toon volledig bericht

 7. De ziekte van Parkinson meten in het bloed

  De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die bij mensen progressieve motorische en niet-motorische klachten veroorzaakt. Er bestaat op dit moment geen ziektevertragende behandeling voor mensen met Parkinson. Wel vinden er momenteel diverse studies plaats waarin wordt onderzocht of de ziekte door farmacologische of leefstijlinterventies vertraagd kan worden. In deze studies wordt het effect van interventies gemeten met klinische motorische scores, zoals de UPDRS. Klinische scores worden echter beïnvloed door verstorende factoren, zoals spanning, slaapdeprivatie of comorbiditeiten. Dit kan ertoe leiden dat een behandeling die de ziekte daadwerkelijk vertraagt ogenschijnlijk geen effect heeft op de klinische score. Hierdoor kan ten onrechte worden geconcludeerd dat een behandeling geen ziektevertragend effect heeft (vals-negatief resultaat). Om het effect van een ziektevertragende behandeling te kunnen vaststellen is er behoefte aan een accurate maat voor de ziekteprogressie.

  Toon volledig bericht

 8. Nieuwste inzichten vorming Lewy bodies bij parkinson

  Lewy bodies, mysterieuze bolletjes in hersencellen, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson, ‘s werelds snelst groeiende hersenziekte. Met nieuwe microscopietechnieken ontdekten onderzoekers dat Lewy bodies een consistente, ui-achtige, opbouw hebben.

  Toon volledig bericht

 9. Histamine en parkinson

  Recent publiceerden onderzoekers uit onder andere Amsterdam een wetenschappelijk artikel over histamine en parkinson.

  Toon volledig bericht

 10. De Parkinson Vereniging maakt onderzoek mogelijk naar schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne

  Titel: Detectie van schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne in hersenweefsel van mensen met de ziekte van Parkinson en andere parkinsonismen

  Toon volledig bericht

Terug naar boven