Berichten over Parkinsonismen: informatie

 1. Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen

  De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen heeft tot doel mensen met atypische parkinsonismen in alle fasen van de ziekte optimaal te behandelen en daardoor optimaal te laten functioneren. Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor zorgverleners uit alle medische en niet-medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met atypische parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

 2. Website over Lewy Body Dementie

  Op de website Lewy.nl leest u meer informatie over Lewy Body Dementie. Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking van Erasmus MC, VUmc, Alzheimer Nederland en de Parkinson Vereniging.

  Toon volledig bericht

 3. Expertisecentrum voor PSP

  Erasmus MC te Rotterdam is expertisecentrum voor Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP).

  Toon volledig bericht

 4. Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties

  Omdat parkinsonismen vallen onder de noemer 'zeldzame aandoeningen' is de Parkinson Vereniging aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

  Toon volledig bericht

 5. De Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen is gereed!

  De afgelopen jaren heeft de Parkinson Vereniging, onder projectleiding van de Vereniging voor Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) voor zeldzame en genetische aandoeningen, gewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Atypische Parkinsonismen. Hieraan werkten vertegenwoordigers mee van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met atypische parkinsonismen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven